Kronika UŚ

Wystawa pt. „Lekkość”

Od 11 do 31 marca w holu głównym gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej można było oglądać prace studentów i absolwentów cieszyńskiej Pracowni Ceramiki, prowadzonej przez dr hab. Małgorzatę Skałubę-Krentowicz. Aranżację ekspozycji, a także oprawę wizualną wystawy, przygotowali wykładowcy Wydziału Artystycznego: dr hab. prof. UŚ Krzysztof Kula i dr Tomasz Kipka, zaś kuratorem wystawy była Agata Stronciwilk. Ekspozycja była efektem współpracy Studenckiego Koła Naukowego Historyków Sztuki, Wydziału Artystycznego UŚ oraz CINiBA.

II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów

16 i 17 marca na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ odbywał się II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów. Celem spotkania młodych naukowców było rozpowszechnienie wiedzy z zakresu biotechnologii, a także wymiana doświadczeń w tym zakresie pomiędzy studentami uczelni z całej Polski. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wręczenie stypendiów MNiSW

19 marca w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. W roku akademickim 2012/2013 stypendia uzyskało 29 osób, w tym 22 studentów i 7 doktorantów. W uroczystości, oprócz laureatów, ich rodzin i bliskich, udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Studencki Przegląd Filmowy „czASKina” 2013

Od 18 do 20 marca w Cieszynie odbywała się dziesiąta edycja Studenckiego Przeglądu Filmowego „czASKina”. Festiwal otworzyła studencka konferencja naukowa na temat kina autorskiego pt. „Kino pełne gwiazd”, która odbyła się w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego. Każdego festiwalowego dnia można było obejrzeć dwa filmy, a po seansach uczestniczyć w imprezach towarzyszących m.in. koncertach, warsztatach tworzenia filmów, pokazach tańca i fireshow oraz jam session. Impreza co roku przygotowywana jest przez studentów animacji społeczno-kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego nagrodzone

Podczas XIX Wrocławskich Targów Książki Naukowej, które odbywały się od 20 do 22 marca w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zostało nagrodzone w konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej. Wyróżnioną publikacją została książka autorstwa prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka NICowanie świata. Zdania z Szekspira. Komisja konkursowa doceniła projekt typograficzny oraz projekt okładki.

Spotkanie pt. „Język literatury a język filmu”

21 marca w Pracowni Teatralno-Filmowej Muzeum Historii Katowic odbyło się spotkanie pt. „Język literatury a język filmu”. Wydarzenie stanowiło drugą część cyklu „Kreacja a rzeczywistość. Kino młodych”. Przedsięwzięcie ma być okazją do zaprezentowania najciekawszych filmów zrealizowanych przez studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na spotkaniu zostały wyświetlone trzy filmy, których scenariusze powstały na podstawie Procesu Franza Kafki: Muka! (reż. Kordian Kądziela), Poczekalnia (reż. Michał Wawrzecki) i Podróż z bagażem podręcznym (reż. Arkadiusz Biedrzycki). Etiudy zostały zrealizowane przez studentów II roku reżyserii pod opieką artystyczną prof. z przew. kwal. II st. Filipa Bajona.

VI Konferencja Naukowa WNS

26 i 27 marca na Wydziale Nauk Społecznych odbywała VI Konferencja Naukowa WNS „Regiones Mundi: Brazylia”. Eksperci, doktoranci i studenci obradowali w panelach poświęconych brazylijskiej polityce wewnętrznej i gospodarce, polityce zagranicznej, historii i społeczeństwie oraz religii, kulturze i sztuce. Gościem specjalnym konferencji był Jacek Junosza Kisielewski, ambasador Polski w Brazylii w latach 2007–2013. Konferencję patronatem honorowym objęli: JE Ambasador Brazylii w Polsce Jorge Geraldo Kadri, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Katowic Piotr Uszok oraz konsul honorowy Brazylii w Polsce Grzegorz Hajdarowicz.

Nagroda za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2012 roku

Dr Maciej Zubko z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ otrzymał I nagrodę w, ogłoszonym przez JM Rektora Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2012 roku w uczelniach zrzeszonych w konsorcjum PROGRES 3. Konkurs odbywał się w 4 obszarach: ekonomia i finanse; surowce, energetyka, zdrowie i ochrona środowiska; technologie informatyczne; konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe. Praca doktorska dr. Macieja Zubko pt. Modelowanie uporządkowania krótkozasięgowego na podstawie rozpraszania dyfuzyjnego w kryształach kompleksowych z przejściem spinowym (SCO) oraz w kryształach z falą gęstości ładunku (CDW) z obszaru konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe, zdobyła I miejsce we wszystkich kategoriach. Nagrodzona praca została wykonana pod kierunkiem dr. hab. prof. UŚ Joachima Kusza z Zakładu Fizyki Kryształów Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Badane w pracy związki są szczególnie interesujące ze względu na ich potencjalne wykorzystanie w optoelektronice oraz elektronice molekularnej. W celu lepszego zrozumienia właściwości powyższych związków konieczne było rozwikłanie ich realnej struktury krystalicznej. Aby zasymulować skomplikowane zmiany temperaturowe rentgenowskiego rozpraszania dyfuzyjnego, w pracy zastosowano najnowsze metody modelowania realnej struktury krystalicznej. Dr Maciej Zubko jest adiunktem w Zakładzie Badań Strukturalnych Instytutu Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, gdzie kontynuuje badania strukturalne przy wykorzystaniu transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 marca w Ostrawie.

Dr Włodzimierz Fechner laureatem konkursu „Iuventus Plus”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu „Iuventus Plus”, dotyczącego finansowania projektów badawczych. Jednym z laureatów został dr Włodzimierz Piotr Fechner z Zakładu Równań Funkcyjnych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego za projekt pt. „Liniowe i nieliniowe faktoryzacje operatorów oraz ich własności stabilnościowe w C*-algebrach i w kratach”. Konkurs adresowany był do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Przy ocenie wniosków brane pod uwagę były różne kryteria: impact factor czasopism naukowych z wykazu JCR lub kategoria czasopisma na liście ERIH oraz wartość naukowa projektu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Laureaci konkursu START 2013

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkurs w programie START, dzięki któremu po raz kolejny roczne stypendia otrzymają wybitni młodzi naukowcy. Konkurs ma promować najzdolniejszych młodych uczonych, stojących u progu kariery naukowej i posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. W tym roku złożono 1076 wniosków, wyłoniono natomiast 127 laureatów, wśród których znajdują się naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego: dr Karolina Adrjanowicz oraz mgr Żaneta Wojnarowska, zajmujące się chemią fizyczną. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 20 kwietnia 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

„Polacy na Węgrzech, Węgrzy w Polsce w okresie II wojny światowej”

4 kwietnia w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ odbywała się polsko-węgierska konferencja naukowa pt. „Polacy na Węgrzech, Węgrzy w Polsce w okresie II wojny światowej”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Akos Engelmayer, ambasador Węgier w latach 1990–1995, i Krystyna Siejna, zastępca prezydenta Katowic. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez prezydenta Katowic, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Węgierski Instytut Kultury w Warszawie.

„Laboratorium Bronisława Malinowskiego”

10 kwietnia w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Laboratorium Bronisława Malinowskiego”. Organizatorem wydarzenia było Naukowe Koło Antropologii Kultury. Projekt powstał we współpracy z Zakładem Teorii i Historii Kultury UŚ oraz czasopismem naukowym „Laboratorium Kultury”. Patronat nad sesją objął katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

„Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego…”

10 kwietnia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego – historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej”. Sesja wpisywała się w międzynarodowe obchody 1150. rocznicy przybycia Braci Sołuńskich na Wielkie Morawy. Głównym tematem dyskusji były zagadnienia związane z dziedzictwem, jakie zostawili na naszych ziemiach patroni Europy – święci Cyryl i Metody. Spotkanie zorganizowane zostało przez: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, Stowarzyszenie Teologów Ekumenistów przy Konferencji Episkopatu Polski, oddział w Katowicach Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich przy Polskiej Akademii Nauk, Zakład Porównawczej Pedagogiki Religii i Dialogu Międzyreligijnego Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku- Białej.

„Demokracja lokalna, governance i odpowiedzialność…”

11 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja „Demokracja lokalna, governance i odpowiedzialność. O granicach partycypacji obywatelskiej w generowaniu polityki miasta i metropolii”. Podczas wydarzenia omówione zostały tematy dotyczące m.in. demokracji przedstawicielskiej i demokracji partycypacyjnej oraz otwarcia procesów zarządzania miastem z perspektywy władz miejskich na przykładzie Katowic i Saint-Etienne. Spotkanie zorganizowane zostało przez Urząd Miasta Katowic, Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach i Uniwersytet Śląski.

Noc z teatrem na Wydziale Filologicznym

Najważniejsze spektakle ostatnich lat można było zobaczyć w nocy z 12 na 13 kwietnia na Wydziale Filologicznym UŚ. Całonocne projekcje nagranych przedstawień odbywały się w ramach projektu „Nocki teatralne”, który stanowi inicjatywę studentów kulturoznawstwa. Projekcje połączone były z prelekcją, wykładami lub warsztatami. Wśród pokazywanych widowisk znalazły się: 2007: Macbeth (reż. Grzegorz Jarzyna), Burza (reż. Krzysztof Warlikowski), H. (reż. Jan Klata) czy Hamlet Stanisława Wyspiańskiego (reż. Jerzy Grzegorzewski). Gościem specjalnym był prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek. Projekt miał na celu przybliżenie osiągnięć współczesnego teatru zwłaszcza młodym osobom, nierzadko znudzonym utartymi interpretacjami klasyki. Organizatorzy chcieli pokazać, że teatr jest miejscem dyskusji na najważniejsze tematy oraz doskonałym komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości. W założeniu impreza ma mieć charakter cykliczny.

Filmy z Wydziału Radia i Telewizji UŚ na Off Plus Camera

Pięć filmów wyprodukowanych przez Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego zostało zaprezentowanych podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Plus Camera, który odbywał się od 12 do 21 kwietnia w Krakowie. Filmy zostały pokazane w sekcji „Konfrontacje”, poświęconej studentom i absolwentom szkół filmowych, którzy nie zrealizowali jeszcze pełnometrażowego filmu. Do programu festiwalu zostały zakwalifikowane następujące tytuły: Errata (reż. Arek Biedrzycki, zdj. Piotr Pawlus), Kiedy ranne wstają zorze (reż. Mateusz Głowacki, zdj. Marcin Banasiak), Nasza zima zła (reż. Grzegorz Zariczny, zdj. Weronika Bilska), Portier z hotelu Mewa (reż. Michał Janów, zdj. Weronika Bilska), Święto Zmarłych (reż. Aleksandra Terpińska, zdj. Bartosz Bieniek). Ponadto, autorzy prezentowanych filmów wzięli udział w pokazach oraz dyskusjach i spotkaniach z publicznością.

Opracowała
Agnieszka Nęcka