Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

 

FILOZOFIA. Marta Ples: Od epistemologii do krytycznej analizy dziejów. Studium filozofii Léona Brunschvicga

Mirosław Tyl: Filozofia – historia – historia filozofii. Filozoficzne konteksty polskiej historiografii filozofii XX wieku

Agnieszka Wesołowska: Fenomenologia jako możliwość filozofii dramatu Józefa Tischnera

LITERATUROZNAWSTWO. Katarzyna Gadomska: La prose néofantastique d’expression française au XXe et au XXIe siècles

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Bogdan Tosza: Stanisław Wyspiański – obraz bohatera. Wokół inscenizacji „Akropolis” i „Chryj z Polską”

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Aneta Borowik: Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym

Dorota Malczewska-Pawelec: Dialog o Śląsku. O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów (studium historiograficzne)

FILOZOFIA. Piotr Łaciak: Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla

Andrzej J. Noras: Historia neokantyzmu. Cz. 1: Geneza. Cz. 2: Rozwój

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 3. Red. Marek S. Szczepański, Anna Śliz

Urszula Swadźba: Wartości – pracy, rodziny i religii – ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Tadeusz Sławek: NIC-owanie świata. Zdania z Szekspira

FILOLOGIA KLASYCZNA. Anna Kucz: Umbra veri – Arnobiusz i nurty filozofii klasycznej

JĘZYKOZNAWSTWO. Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze. Red. Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska

Joanna Wilk-Racięska: Entre la visión del mundo temporal y la aspectual. Casos del español sudamericano

PEDAGOGIKA. Grażyna Szafraniec: Malowanie palcami – analiza diagnostyczna + płyta CD

BIOLOGIA. Izabella Franiel: Biology and ecology of Betula pendula Roth on post industrial waste dumping grounds: the variability range of life history traits

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 1: Bolesław Prus: „Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Wioletta Hajduk-Gawron, Małgorzata Smereczniak

Czytaj po polsku. T. 2: Henryk Sienkiewicz: „Latarnik”, „Janko Muzykant”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 4. Oprac. Aleksandra Achtelik, Wioletta Hajduk-Gawron

Czytaj po polsku. T. 7: Stanisław Lem: „Jak ocalał świat” (B1–B2), „Maszyna Trurla” (B2 –C1), „Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla” (C1–C2). Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Wyd. 2. Oprac. Jolanta Tambor

Aleksandra Achtelik, Bernadeta Niesporek-Szamburska: Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci. Wyd. 2. + Klucz do zadań z komentarzem dydaktycznym. Zeszyt ćwiczeń (2 wolumeny + 2 CD)

MATEMATYKA. Joanna Ger: Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5