Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Śląskim Dzieci

6 października 2012 roku w auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbyła się uroczysta
inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim Dzieci
6 października 2012 roku w auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim Dzieci
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni oraz Uniwersytetu Śląskiego
Dzieci
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni oraz Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, pracujący
pod dyrekcją prof. Waldemara Sutryka
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, pracujący pod dyrekcją prof. Waldemara Sutryka
W tradycji uniwersyteckiej najważniejszym momentem inauguracji nowego roku jest ślubowanie
nowo przyjętych studentów
W tradycji uniwersyteckiej najważniejszym momentem inauguracji nowego roku jest ślubowanie nowo przyjętych studentów
Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek wręczył indeksy
reprezentantom poszczególnych grup wiekowych
Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek wręczył indeksy reprezentantom poszczególnych grup wiekowych
Wykład inauguracyjny pt. „Nauka i zabawa” wygłosił redaktor Wiktor Niedzicki, znany
popularyzator nauki, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny
Wykład inauguracyjny pt. „Nauka i zabawa” wygłosił redaktor Wiktor Niedzicki, znany popularyzator nauki, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny


Fotografie: Agnieszka Sikora