Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ

12 października odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Christianowi von Barowi
z Uniwersytetu w Osnabrück
12 października odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Christianowi von Barowi z Uniwersytetu w Osnabrück
Uroczystość poprowadził JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Uroczystość poprowadził JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UŚ dr hab. Czesław
Martysz odczytał treść dyplomu
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz odczytał treść dyplomu
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś dokonał aktu promocji
dostojnego doktoranta
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś dokonał aktu promocji dostojnego doktoranta
Laudację wygłosiła prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus
Laudację wygłosiła prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus
Doktor honoris causa UŚ profesor Christian von Bar z Uniwersytetu
w Osnabrück
Doktor honoris causa UŚ profesor Christian von Bar z Uniwersytetu w Osnabrück


Fotografie: Agnieszka Sikora