Od 24 do 29 września na terenie kampusu uniwersyteckiego w Rybniku odbywała się Letnia Szkoła, w której uczestniczyli studenci Uniwersytetu Śląskiego wraz z koleżankami i kolegami z Universität Bremen

Naukowe wakacje

Wykłady, konwersatoria, a także wyjazdy naukowo-badawcze do Łubowic, Tarnowskich Gór i Katowic stanowiły integralną część projektu, którego głównym celem było zbadanie narodowej oraz regionalnej tożsamości na przykładzie Górnego Śląska.

Wykładowcy Szkoły Letniej: dr hab. Piotr Wróblewski, dr Justyna Schulz, prof. nadz. dr hab. Zdzisław Krasnodębski
i prof. Dirk Hoerder
Wykładowcy Szkoły Letniej: dr hab. Piotr Wróblewski, dr Justyna Schulz, prof. nadz. dr hab. Zdzisław Krasnodębski i prof. Dirk Hoerder

Zajęcia Szkoły Letniej zostały zainicjowane przez dr. hab. Piotra Wróblewskiego (Uniwersytet Śląski) i prof. nadz. dr. hab. Zdzisława Krasnodębskiego (Universität Bremen), dzięki funduszom Fundacji Współpracy Polsko- -Niemieckiej. Wsparcia finansowego udzielił również dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz. Zajęcia stanowiły wyjątkową okazję do wysłuchania wykładów wybitnych uczonych z zagranicy. Gośćmi szkoły byli m.in. socjolog z Martin Luter Universität Halle-Wittenberg profesor Reinhold Sackmann, historyk z Arizona State University profesor Dirk Hoerder, a także politolog z Universität Würzburg profesor Rosemarie Sackmann.

Wykłady zachęcały do dyskusji, prezentując szeroki wachlarz tematów skłaniających do przemyśleń. Dr Justyna Schulz przybliżyła studentom sytuację ekonomiczną Górnego Śląska po roku 1989, z kolei dr Yvonne Pörzgen przedstawiła wielorakie oblicza Polski, funkcjonujące w niemieckiej literaturze oraz mediach. Wykład dr Barbary Kalinowskiej- -Wójcik dostarczył słuchaczom wielu informacji o procesie modernizacji Górnego Śląska w XX wieku. Studenci obu uniwersytetów brali czynny udział w dyskusji, a także chętnie zadawali dodatkowe pytania.

Spotkania w ramach Szkoły Letniej miały na celu zapoczątkowanie kontaktów między studentami z Polski i Niemiec w ramach wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowych. Silne poczucie wspólnoty myśli i działań zaowocowało wystąpieniem studentów podczas wyjazdu do Łubowic, miejsca urodzenia Josepha von Eichendorffa − młodzież czytała dzieła poety zarówno po polsku, jak i po niemiecku. Ponadto studenci mieli okazję zwiedzić Sztolnię Czarnego Pstrąga i wysłuchali wykładu Stanisława Kowolika, przewodniczącego Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, który opowiedział o historii miasta oraz swojej działalności w podziemnej „Solidarności”. W ostatni dzień szkoły uczestnicy zwiedzali Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach Raciborskich. Pałac, będący jedną z pereł architektonicznych Górnego Śląska, zachwycił studentów barokowymi ornamentami oraz niepowtarzalną atmosferą obiektu religijno-kulturalnego. Ekspozycja ikon, rzeźb oraz dewocjonaliów przypominała o klasztornej funkcji pałacu. Studenci w rudzkiej bazylice wysłuchali wykładu o muzyce dawnej oraz koncertu utworów chorałowych śpiewanych przez Schola Cantorum Minorum Chosoviensis.

Uczestnicy Szkoły Letniej w Lubowicach, przed ruinami zamku rodziny Eichendorffów
Uczestnicy Szkoły Letniej w Lubowicach, przed ruinami zamku rodziny Eichendorffów

Rozważania na temat tożsamości śląskiej miały swoją kulminację podczas projekcji filmu dokumentalnego upamiętniającego strajk w Kopalni Wujek w Katowicach. Projekcja była poprzedzona wykładem profesora Alojzego Czecha. Wizyta w Izbie Pamięci Kopalni miała szczególny charakter ‒ studenci oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego i Universität Bremen zostali oprowadzeni po Muzeum przez Krzysztofa Pluszczyka, uczestnika pamiętnego strajku.

Uczestnicy Szkoły Letniej gościli także w rybnickim ratuszu, gdzie zostali powitani przez prezydenta miasta Adama Fudalego, który objął swoim patronatem polsko-niemieckie przedsięwzięcie. Prezydent przedstawił Rybnik jako ekspansywne miasto akademickie. Dynamiczny rozwój w sektorze gospodarczym plasuje Rybnik w ścisłej czołówce miast regionu.

Szkoła Letnia Uniwersytetu Śląskiego i Universität Bremen, która zaczęła swoją działalność w tym roku, okazała się sukcesem, dlatego zapowiedziano już kolejną edycję. Projekt nie tylko zapoczątkował owocną współpracę obu uniwersytetów, ale przede wszystkim wpłynął na umocnienie fundamentów przyjaźni polsko- niemieckiej. Efekty badań Szkoły Letniej ukażą się niebawem w postaci publikacji.

Autorzy: Claudia Lubszczyk
Fotografie: Piotr Wróblewski, Petra Buchta