Kronika UŚ

Prof. Dariusz Rott Ambasadorem Kongresów Polskich

20 września w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, która wyłoniła tegorocznych laureatów. W wyniku głosowania trzynaście osób dołączyło do grona honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich. Wśród nich znalazł się prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Uroczysta gala Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której zostaną wręczone dyplomy uznania, odbędzie się 15 listopada br. Ambasadorowie Kongresów Polskich to osoby, które w swych międzynarodowych środowiskach rozpowszechniają wiedzę o atutach Polski i pozyskują międzynarodowe kongresy dla naszego kraju.

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Od 24 do 27 września w Katowicach odbywał się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach tegorocznej edycji wydarzenia miało miejsce 50 paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy. Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu były: nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw – biznes bez granic, innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorząd gospodarczy i terytorialny a biznes. Głównym celem spotkania było przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli, które odbywały się m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm przedstawiali aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu.

W II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw uczestniczył JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Pracom Komitetu Honorowego przewodził prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej – Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Śląski Wawrzyn Literacki

27 września w sali Parnassos w Bibliotece Śląskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagrody Śląski Wawrzyn Literacki 2011 prof. dr. hab. Zbigniewowi Białasowi, kierownikowi Zakładu Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych na Wydziale Filologicznym UŚ, za powieść Korzeniec. Rozmowę z laureatem poprowadził dr hab. Dariusz Nowacki. Śląski Wawrzyn Literacki jest nagrodą literacką przyznawaną przez czytelników Biblioteki Śląskiej w Katowicach od 1999 roku za najlepszą książkę poprzedniego roku kalendarzowego. W tym roku do nagrody Śląski Wawrzyn Literacki 2011 – oprócz Korzeńca – nominowano następujące pozycje: Lekka przesada Adama Zagajewskiego, Powiedzieć. Cokolwiek Janusza Szubera, Miłosz. Biografia Andrzeja Franaszka, Gdyby czas był ziemią Bogusławy Latawiec, W pośpiechu Tadeusza Konwickiego, Książka twarzy Marka Bieńczyka, Z Miłoszem Aleksandra Fiuta, Drugie ja Radosława Kobierskiego. Powieść prof. Zbigniewa Białasa otrzymała ponad 22 proc. głosów.

Śląska Noc Naukowców 2012

28 września odbyła się VII edycja Śląskiej Nocy Naukowców. Wydarzenie zorganizowane było przez: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnikę Śląską, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Akademię Techniczno-Humanistyczną z Bielska-Białej. Zakres terytorialny wydarzenia objął: Katowice, Gliwice, Rybnik, Sosnowiec, Bielsko-Białą i Cieszyn. Śląską Noc Naukowców cechuje niecodzienne podejście do spraw nauki, spora dawka humoru, komentarze znanych i lubianych naukowców oraz szalone eksperymenty. Na uczestników czekały m.in.: wykłady, pokazy oraz eksperymenty z różnych dziedzin nauki.

XLV inauguracja roku akademickiego

2 października w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2012/2013. W programie uroczystości przewidziano m.in. nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego profesor Danieli Fobelovej oraz profesorowi Pavlovi Fobelovi z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Podczas inauguracji wręczona została także nagroda Pro Scientia et Arte, którą w tym roku odebrali prof. zw. z przew. kwal. II st. Małgorzata Łuszczak z Wydziału Artystycznego UŚ – w uznaniu wybitnych osiągnięć artystycznych i dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych, oraz prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Wykład inauguracyjny pt. „Chromosomowa organizacja informacji genetycznej” wygłosiła prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska. Inaugurację uświetniły występy artystyczne Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” oraz Studenckiego Chóru Dziecięcego Uniwersytetu Śląskiego Dzieci.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim Dzieci

6 października na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbyła się inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Śląskim Dzieci. Nowo przyjętym młodym studentom indeksy wręczył prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek. Wykład inauguracyjny pt. „Nauka i zabawa” wygłosił redaktor Wiktor Niedzicki. W uroczystości udział wziął także prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Prof. Dariusz Rott laureatem pierwszego miejsca w Konkursie o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera

Prof. dr hab. Dariusz Rott został tegorocznym laureatem pierwszego miejsca XXIII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera. Konkurs jest organizowany przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Łomży. Regulamin zakłada m.in. uhonorowanie wybitnych osiągnięć z dziedziny kulturoznawstwa, medioznawstwa i historii piśmiennictwa. Kapitule Konkursu przewodniczył w tym roku prof. dr hab. Henryk Samsonowicz. Wśród dotychczasowych laureatów byli m.in. profesorowie: Julian Krzyżanowski, Czesław Hernas, Dorota Simonides, Roch Sulima, Janusz Tazbir i Franciszek Ziejka. Uroczyste wręczenie nagrody i medalu odbyło się 19 października na zamku w Tykocinie.

Podpisanie umowy z IBM Polska

11 października w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy uczelnią a firmą IBM Polska Sp. z o.o. Firmę reprezentowali: dyrektor handlowy IBM Polska Marcin Gajdziński, dyrektor oddziału IBM w Katowicach Romuald Gacka oraz Key Account Manager dr Kamilla Butrym. Ze strony uczelni dokument podpisał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W wydarzeniu udział wziął również marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz. Celem współpracy będzie optymalne wykorzystanie potencjału obydwu partnerów. Studenci UŚ będą mogli korzystać z najnowszych produktów IBM w ramach laboratoriów i zajęć dydaktycznych. Efektem będzie podniesienie konkurencyjności uczelni na rynku szkolnictwa wyższego – uzyskane w czasie zajęć kwalifikacje ułatwią absolwentom kierunków informatycznych start na rynku pracy. Ponadto studenci będą mieli szansę uczestniczyć w praktykach organizowanych przez IBM.

Otwarcie CINiBA

12 października odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystego otwarcia dokonali JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, prezydent Katowic Piotr Uszok, JE Arcybiskup senior Damian Zimoń, a także przedstawiciele środowisk: nauki, biznesu, kultury, sztuki i edukacji.

Święto Drzewa

12 października odbyła się inauguracja śląskiej edycji „Święta Drzewa”. W programie wydarzenia znalazły się: wykład prof. UŚ dr. hab. Piotra Skubały pt. „Pochwała martwego drzewa”, odsłonięcie kłody symbolizującej rozkładające się drewno w lesie oraz zasadzenie klonu polnego przed budynkiem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Organizatorami „Święta Drzewa” byli Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Instytucja Katowice – Miasto Ogrodów oraz Uniwersytet Śląski. Inauguracji towarzyszyła wystawa edukacyjna „Święto Drzewa”, zorganizowana w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, oraz zbiórka makulatury w ramach akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.

Doktorat honoris causa UŚ dla prof. Christiana von Bara

12 października w Sali Sejmu Śląskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christianowi von Barowi z Uniwersytetu w Osnabrück. Prof. Christian von Bar jest wybitnym profesorem prawa cywilnego, prawa międzynarodowego oraz prawa porównawczego niemieckiego obszaru prawnego, założycielem i dyrektorem Instytutu Europejskich Studiów Prawniczych Uniwersytetu w Osnabrück.

Porozumienie między UŚ, Microsoft oraz Fundacją „Widzialni”

15 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyło się uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy uczelnią, firmą Microsoft Sp. z o.o. oraz Fundacją „Widzialni”. Ze strony Uniwersytetu dokument podpisał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, natomiast ze strony Fundacji podpis złożył prezes Wojciech Kulesza. Microsoft Sp. z o.o. reprezentował Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale firmy. Celem współpracy będzie wzajemna wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania przejawom wykluczenia cyfrowego oraz promocji nowych technologii. Partnerzy organizować będą konferencje oraz akcje informacyjne poświęcone zagadnieniu wykluczenia cyfrowego, wspólnie przygotują programy edukacyjne adresowane do uczniów i nauczycieli szkół wszystkich szczebli. Infrastruktura dydaktyczna i informatyczna uczelni w jeszcze większym stopniu zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjęte zostaną działania zmierzające do zwiększenia dostępności do nowoczesnych technologii dla społeczności akademickiej UŚ.

Kapsuła czasu 2012–2037

18 października, z inicjatywy młodzieży szkolnej (z II LO im. Emilii Plater i IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu ) i akademickiej, obok budynku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyła się akcja zakopania „kapsuły czasu” – skrzyni wypełnionej materiałami informacyjnymi dotyczącymi liceów, Wydziału Nauk o Ziemi i miasta Sosnowca. Ponadto umieszczone w niej zostały listy do samego siebie za ćwierć wieku, napisane przez uczestników imprezy. Skrzynia spoczęła pod ziemią, u stóp sosnowieckiego tyranozaura. Przewidywane otwarcie kapsuły ma nastąpić 18 października 2037 roku o godz. 12.00.

„Harmonia” ponownie nagrodzona

Od 18 do 21 października – już po raz ósmy – w Bielsku-Białej odbywał się Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera. W wydarzeniu uczestniczył Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, kierowany przez dr Izabellę Zielecką-Panek, który został uhonorowany nagrodą Grand Prix. Chór „Harmonia” otrzymał również nagrody specjalne: dla najlepszego chóru akademickiego, dla najlepszego chóru polskiego, dla najlepszego chóru okręgu bielskiego Podlaskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz otrzymał złoty dyplom. W festiwalu uczestniczyły 22 chóry z całej Polski (w konkursowych zmaganiach uczestniczyło 14 zespołów), a także śpiewacy z czeskiego Trzyńca.