Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej dla świata nauki straty
informujemy, że 30 września 2012 roku odszedł od nas

Śp.
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik


Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego, były Dziekan i Prodziekan Wydziału Filologicznego, były Dyrektor i Wicedyrektor Instytutu Literatury i Kultury Polskiej, twórca i Kierownik Zakładu Literatury Współczesnej, historyk literatury, krytyk, eseista, Mistrz wielu pokoleń polonistów.

Utraciliśmy Osobę, która wytyczała nowe kierunki badawcze, a także inspirowała innych,
Wychowawcę profesorów, doktorów habilitowanych oraz wielu doktorów i magistrów.

Utraciliśmy wybitnego Uczonego, Nauczyciela, Kolegę i Przyjaciela, życzliwego wszystkim, dobrego Człowieka.
Będzie nam Go wszystkim brakowało! Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora, których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają

łącząc się w bólu i smutku

Senat i Rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996
oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


30 września 2012 roku zmarł

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik

Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego.

Prodziekan Wydziału Filologicznego (1973–1975, 1977–1978), dziekan Wydziału Filologicznego (1984–1987).
Dyrektor Instytutu Literatury i Kultury Polskiej (1987–1991), twórca i kierownik Zakładu Literatury Współczesnej (1981–2002).

Urodzony 29 maja 1932 r. w Będzinie-Łagiszy, absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym pracował w latach 1969–1973, od 1973 roku związany z Uniwersytetem Śląskim.

Autor podstawowych prac o literaturze polskiej XX wieku, zwłaszcza o pisarstwie Zofii Nałkowskiej i Tadeusza Borowskiego, legendzie literackiej Józefa Piłsudskiego, twórczości Skamandrytów.

Członek licznych towarzystw naukowych i literackich.
Wykładał gościnnie na uniwersytetach zagranicznych we Francji, Włoszech, na Węgrzech, w Republice Czeskiej.

Odszedł wybitny literaturoznawca, współtwórca nowoczesnej polonistyki na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, wychowawca wielu pokoleń uczonych, przyjaciel studentów.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Laureat Nagrody Miasta Sosnowca (2002), wyróżniony Odznaką Zasłużony dla Miasta Sosnowca (2012).

Uniwersytet Śląski uhonorował Go Złotą Odznaką za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.
Pozostanie w naszej pamięci jako wzór oddania dla idei akademickiej.

Najbliższym śp. Profesora składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.
Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego wraz z całą społecznością pracowników i studentów.

 

 


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Mistrza i Przyjaciela

prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Wójcika

Profesor, urodzony 29 maja 1932 r. w Będzinie-Łagiszy, absolwent polonistyki UJ, uczeń prof. Henryka Markiewicza, od 1973 roku związany z Uniwersytetem Śląskim, był jednym z głównych architektów świetności polonistyki na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, twórcą i pierwszym kierownikiem Zakładu Literatury Współczesnej.

Żegnamy wybitnego literaturoznawcę, świetnego eseistę, wspaniałego i dobrego człowieka, oddanego i wiernego w przyjaźni, wychowawcę kilku pokoleń polskich uczonych. Pozostanie w naszej pamięci jako wzór troskliwości o tych, którzy potrzebują opieki.

Łącząc się w bólu

z Żoną i Synem Profesora, zapewniamy o swojej pamięci.

Uczniowie i Uczniowie uczniów z Zakładu Literatury Współczesnej
Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego