Rusza Uniwersytet Śląski Młodzieży

W ramach Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży funkcjonować będą trzy jednostki: Wydział Działań Publicznych i Aktywności Społecznych, Wydział Komunikacji i Języka oraz Wydział Teorii i Doświadczeń. W każdym z nich działać będzie po pięć pracowni, zgodnie z poniższym schematem:

Dr Magdalena Ślawska, kierownik Wydziału Działań Publicznych i Aktywności Społecznej oraz dr Armand Cholewka, kierownik
Wydziału Teorii i Doświadczenia
Dr Magdalena Ślawska, kierownik Wydziału Działań Publicznych i Aktywności Społecznej oraz dr Armand Cholewka, kierownik Wydziału Teorii i Doświadczenia

1. Wydział Działań Publicznych i Aktywności Społecznych (kierownik: dr Magdalena Ślawska z Wydziału Nauk Społecznych UŚ):

 • Pracownia dziennikarstwa i nowych mediów
 • Pracownia wizerunku publicznego
 • Pracownia działań społecznych
 • Pracownia współczesnej kultury
 • Pracownia współczesnych stosunków międzynarodowych

2. Wydział Komunikacji i Języka (kierownik: dr hab. Robert Bońkowski z Wydziału Filologicznego UŚ):

 • Pracownia komunikacji społecznej
 • Pracownia technik negocjacji i mediacji
 • Pracownia translacji praktycznej
 • Pracownia odmian współczesnego języka
 • Pracownia języka polityki i reklamy

3. Wydział Teorii i Doświadczeń (kierownik: dr Armand Cholewka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ):

 • Pracownia człowieka i medycyny
 • Pracownia ewolucji
 • Pracownia zjawisk przyrody i modelowania
 • Pracownia źródeł energii
 • Pracownia technologii życia

Koszt studiowania przez semestr w jednej z pracowni wynosi 190 zł, natomiast gdyby gimnazjalista zdecydował się na studia w trzech pracowniach, to za jedną nie musiałby uiszczać opłaty. Dla rodzeństwa obowiązują zniżki w wysokości 10 proc.

Program przewiduje semestralnie 8 godzin zajęć dla każdej pracowni oraz jeden wprowadzający wykład dwugodzinny dla całego wydziału. Zajęcia w pracowniach odbywają się popołudniami w dni robocze, w salach Uniwersytetu Śląskiego lub innych instytucji i uczelni współpracujących z UŚM. Studenci UŚM otrzymują indeksy, w których gromadzą potwierdzenia zaliczonych wykładów i zajęć w pracowniach. Po semestrze spotkań studenci uzyskują wpis do karty zaliczeniowej, co jest podstawą promocji na drugi semestr zajęć. Żeby ukończyć Uniwersytet Śląski Młodzieży, uczeń musi zaliczyć dwa semestry zajęć w jednej pracowni.

Inauguracja dla I roku Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży odbędzie się 23 listopada 2012 roku o godz. 17.00 w auli Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Autorzy: Tomasz Okraska
Fotografie: Agnieszka Szymala