Dajemy Wam siebie

Senat kontra Senat

To przedsięwzięcie zainicjowane przez śp. Krystynę Bochenek. Pierwszy mecz charytatywny pomiędzy drużynami Senatu RP a senatorami szkół wyższych został rozegrany 4 października 2008 r. na stadionie Górnika Zabrze. Drugie spotkanie odbyło się 16 października 2010 r. na stadionie miejskim im. Edwarda Szymkowiaka w Bytomiu. Trzeci mecz Senat kontra Senat miał miejsce 4 czerwca 2011 roku na stadionie GKS Katowice. Naukowcy wygrali 4:0. Pieniądze zebrane podczas pierwszego spotkania zostały przekazane na rzecz Fundacji „Akogo?”, z drugiego i trzeciego meczu zasiliły konto Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Śląski, Senat RP, Fundacja im. Krystyny Bochenek, Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego, „Gazeta Wyborcza”, Urząd Miasta Katowic.

Mecz charytatywny pomiędzy drużynami Senatu RP a senatorami uczelni wyższych
Mecz charytatywny pomiędzy drużynami Senatu RP a senatorami uczelni wyższych

Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi UŚ

Muzeum geologiczne, usytuowane na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu, gromadzi zbiory związane z naukami geograficznymi i oceanograficznymi. Trzon ekspozycji stanowią cztery kolekcje główne: petrograficzna, paleontologiczna, mineralogiczna, meteorytowa oraz kolekcje prywatne. Muzeum, oprócz podstawowej działalności – gromadzenia, katalogowania i przechowywania zbiorów – prowadzi także działalność edukacyjną. Rocznie gości około 6 tysięcy osób, w tym wycieczki szkolne, członków towarzystw naukowych i zwiedzających z zagranicy.

Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Organizowany jest od 1979 roku, a jego stałym gospodarzem jest działający przy Uniwersytecie Śląskim Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”. To jedna z największych imprez folklorystyczno-kulturalnych w województwie śląskim. Odbywa się na przełomie sierpnia i września. Cieszy się zainteresowaniem mieszkańców regionu dzięki występom plenerowym, kolorowym korowodom ulicami miast, a także występom na scenach teatrów i domów kultury.

Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Dni Ziemi

Przedsięwzięcie organizuje Społeczny Komitet Dni Ziemi przy Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Impreza, która odbywa się cyklicznie w kwietniu i maju, wpisała się na stałe w kalendarz zajęć dzieci i młodzieży. Dni Ziemi mają formę zajęć przyrodniczych, prowadzonych poza salą szkolną. Ich celem jest rozwijanie inwencji twórczej uczniów.

Śląska Noc Naukowców

Organizowana jest przez: Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską, Uniwersytet Ekonomiczny i Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego na terenie Katowic, Gliwic, Rybnika, Zabrza, Sosnowca i Cieszyna. Śląska Noc Naukowców przyciąga: niecodziennym podejściem do spraw nauki, sporą dawką humoru i ciekawymi prelekcjami, pokazami i eksperymentami prowadzonymi przez znanych i lubianych naukowców. Przedsięwzięcie jest częścią projektu Europejska Noc Naukowców, który powstał w 2005 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej.

Biennale Fotograficzne

Celem Biennale jest promocja dorobku naukowego pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego. Konkurs jest organizowany przez Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ. Odbywa się co 2 lata, każdorazowo pod innym hasłem przewodnim. Fotografia naukowa łączy w sobie skomplikowane problemy badawcze z artystycznym ujęciem, ulotnym kadrem i wrażliwością ludzi różnych kultur.

Uniwersytet Śląski Dzieci

Rozpoczął swoją działalność w październiku 2009 roku. Mali żacy zostali podzieleni na grupy: Poszukiwacze (5–6 lat), Odkrywcy (7–9 lat), Młodzi Naukowcy (10–12 lat) i Eksperci (gimnazjum). UŚD budzi pasje naukowe wśród najmłodszych. Dziekanem jednostki jest dr Jerzy Jarosz.

Uniwersytet Śląski Dzieci działa od 2009 roku
Uniwersytet Śląski Dzieci działa od 2009 roku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Powstał w semestrze letnim roku akademickiego 1982/1983 dzięki współdziałaniu Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Medycznej. W sumie we wszystkich ośrodkach liczba słuchaczy wynosi ponad 2000. Zajęcia, m.in. z historii sztuki, psychologii, ziołolecznictwa, lektoraty i zajęcia rehabilitacyjne, odbywają się w ośrodkach: katowickim, sosnowieckim i jastrzębskim. Większość uczestników UTW to osoby z wyższym wykształceniem, które po przejściu na emeryturę chcą aktywnie wykorzystać czas wolny.

Wszechnica Śląska

Została powołana w 2007 roku jako jednostka pozawydziałowa. Jej działania obejmują m.in.: projektowanie, organizowanie i prowadzenie różnych form edukacyjnych, w tym studiów podyplomowych, szkoleń i warsztatów, organizowanie działań na rzecz współpracy ze środowiskami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków unijnych na rzecz kształcenia i tworzenia różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wszechnica Śląska realizuje projekty europejskie: „Aktywny w Szkole – Aktywny w Życiu”, „Partnerzy w Nauce”, „Nauczyciel zawodu z przyszłością” oraz „Diaprezamus”.

Węgiel Film Festiwal

To międzynarodowy festiwal szkół filmowych, organizowany przez studentów Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego UŚ. Ideą festiwalu jest prezentacja twórczości studentów uczelni filmowych szersyej publiczności, a także wzajemna wymiana doświadczeń twórczych, dyskusja i integracja szkół. Po raz pierwszy Węgiel Film Festiwal odbył się w 2004 roku w Cieszynie. O nagrody walczyli studenci katowickiej i łódzkiej szkoły filmowej. Od 2006 roku festiwal odbywa się w Katowicach.

Festiwal Slajdów Podróżniczych

To cykliczna impreza, odbywająca się w murach uczelni już od 10 lat. Jej organizatorami są Śląskie Stowarzyszenie Podróżnicze „Garuda” oraz Studenckie Koło Podróżnicze „Denali”. Festiwalowi towarzyszą konkursy fotograficzne, prelekcje i pokazy slajdów podróżniczych, a także spotkania ze znanymi podróżnikami. Wśród gości imprezy znaleźli się między innymi tacy globtroterzy, jak: himalaiści Krzysztof Wielicki, Ryszard Pawłowski i Tomasz Kobielski, żeglarka Marta Sziłajtis-Obiegło, polarnik Jasiek Mela, laureat prestiżowej nagrody Kolosy 2009 Arkadiusz Mytko czy słynni podróżnicy Wojciech Dąbrowski i Kuba Terakowski. Każda edycja Festiwalu to okazja do ciekawych rozmów, wymiany doświadczeń, dyskusji na temat podróżowania czy nawet do degustacji egzotycznych potraw. Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowiska i z każdym rokiem ściąga coraz większe rzesze podróżników i wielbicieli zwiedzania off-road.

Poradnia Językowa

Językoznawcy Uniwersytetu Śląskiego udzielają porad z zakresu poprawnej polszczyzny. Inicjatorką poradni językowej była prof. Irena Bajerowa. Początkowo pomocy językowej udzielano telefonicznie. Od 2004 roku, z inicjatywy prof. Małgorzaty Kity, działa Internetowa Poradnia Językowa (www.poradniajezykowa.us.edu.pl).

Pokaz filmów na deptaku Bankowa

Raz w miesiącu na deptaku Bankowa przed rektoratem UŚ odbywa się plenerowy pokaz filmów autorstwa studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Pierwszy pokaz miał miejsce 7 lipca 2011 roku. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja sukcesów artystycznych młodych filmowców szerszemu gronu odbiorców.

Autorzy: Jolanta Kubik
Fotografie: Agnieszka Sikora