Prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski

Dynamiczne przemiany

Nowoczesna infrastruktura jest dzisiaj niezbędnym wymogiem rozwoju każdej myślącej o przyszłości uczelni. Uniwersytet Śląski w ostatnich latach przypomina wielki plac budowy, kampus wciąż wzbogaca się o nowe, imponujące obiekty. W 2011 roku wzbogaciliśmy się o dwa supernowoczesne budynki: Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką (CINiBA) oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (SMCEBI).

Prorektor prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
Prorektor prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski

W lipcu zakończyła się budowa, długo wyczekiwanego, obiektu bibliotecznego (CINiBA), który przede wszystkim będzie służyć naukowcom i studentom Uniwersytetów: Śląskiego i Ekonomicznego – jest to bowiem nasza wspólna inwestycja. Centrum będzie także otwarte dla mieszkańców regionu. Całkowity koszt inwestycji, czyli około 80 mln zł, został sfinansowany w dwóch trzecich ze środków Unii Europejskiej, a w jednej trzeciej przez Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miasto Katowice. Budynek jest jednym z najnowocześniejszych obiektów bibliotecznych w kraju, wyposażony w system samowypożyczeń i bezpośredni dostęp do zbiorów. Jest to jedyna w regionie biblioteka „hybrydowa”, w której będzie można korzystać równolegle z materiałów drukowanych i elektronicznych na miejscu oraz w trybie zdalnym – przez internet.

W październiku został przekazany naszej uczelni budynek Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. To kolejny przykład niezwykle silnej integracji środowiska akademickiego naszego regionu. W przedsięwzięciu uczestniczą m.in.: Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny. Koszt inwestycji wynosi 84 mln zł, którego największą część poniosła Unia Europejska, pozostałość została sfinansowana przez Urząd Marszałkowski oraz Miasto Chorzów. Powierzchnia całkowita nowego budynku to 16 tysięcy m2. Zostanie w nim ulokowana część Instytutu Fizyki oraz w całości Instytut Nauki o Materiałach. Jest to nowoczesny obiekt badawczo-dydaktyczny, który wraz z istniejącym, obecnie remontowanym budynkiem kosztem prawie 3 mln zł, będzie stanowił znakomite zaplecze aparaturowe dla badań w zakresie fizyki, chemii i nauki o materiałach.

Warto powiedzieć także o inwestycji, która wchodzi dopiero w etap budowy, ale jest wyczekiwana przez całe środowisko, nie tylko akademickie. Mowa oczywiście o nowej siedzibie Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Urząd Miasta Katowic przekazał Uniwersytetowi działkę przy ul. Świętego Pawła, rozstrzygnięty został już także konkurs architektoniczny, zwyciężył projekt przygotowany przez pracownię Grupa 5 Architekci z Warszawy. Koszt inwestycji szacowany jest wstępnie na około 27 mln zł, kwota ta będzie określona precyzyjnie po zakończeniu badań geologicznych.

Inwestycjom w nowe obiekty towarzyszą prace remontowe i modernizacyjne, niektóre związane są z wielomilionowymi nakładami. Wspomnę o dwóch. MODLAB to projekt remontu zespołu laboratoriów oraz infrastruktury dydaktycznej na trzech wydziałach: Nauk o Ziemi, Biologii i Ochrony Środowiska oraz na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Całkowity koszt planowanych prac przekracza 29 mln złotych, z czego 85 proc. kosztów kwalifikowanych pokrywa Unia Europejska. W ramach projektu zaplanowane są m.in.: zakupy sprzętu laboratoryjnego, zestawów komputerowych, wyposażenia sal dydaktycznych etc. Drugi projekt to TERMOLAB – dotyczy modernizacji budynków Wydziału Nauk o Ziemi pod kątem zmniejszenia ich energo- i kosztochłonności. Całkowita wartość projektu to 11,5 mln zł, z czego 85 proc. kosztów kwalifikowanych sfinansowanych zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Inwestycje, jak widać z przytoczonych powyżej danych, to ogromne nakłady finansowe, których podstawowym źródłem pozostają środki unijne. Niemniej ważna jest jednakże rola i przychylność władz samorządowych, miejskich i ministerialnych, bez których wsparcia nie bylibyśmy w stanie podjąć się tak unikatowych przedsięwzięć, a plany mamy rozległe.