Promocja nauk ścisłych

„Osobliwości Świata Fizyki”

„Osobliwości Świata Fizyki” to impreza cykliczna, odbywająca się już od 27 lat w Instytucie Fizyki UŚ. Każdego roku przez cały wrzesień naukowcy prowadzą wykłady i pokazy oraz przeprowadzają eksperymenty. Oferta, przygotowana przez Pracownię Dydaktyki Fizyki, skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zaś tematyka związana jest z programem szkolnym. Podczas każdego cyklu w Instytucie Fizyki wygłaszanych jest ponad 700 wykładów. Pokazy cieszą się dużym zainteresowaniem, prowadzone są ciekawie i z humorem. Uczestnicy uważają je za ważne wydarzenie i niezwykłą przygodę intelektualną, niosącą sporą dawkę wiedzy. Odkrywają również, że obcowanie z nauką wcale nie jest nudne i może być dużą przyjemnością.

Święto Liczby Pi

Święto Liczby Pi na Uniwersytecie Śląskim
Święto Liczby Pi na Uniwersytecie Śląskim

Pomysł Święta Liczby Pi pochodzi z USA. Dzień Pi (Pi Day) po raz pierwszy obchodzono 14 marca 1988 roku w Instytucie Exploratorium. Wybór dnia był nieprzypadkowy, gdyż w amerykańskim zapisie daty 3.14, to pierwsze trzy cyfry rozwinięcia π. Ponadto 14 marca jest dniem urodzin Alberta Einsteina. Celem święta jest popularyzacja nauk ścisłych (nie tylko matematyki). Na Uniwersytecie Śląskim Święto Liczby Pi obchodzone jest od 2007 roku. Towarzyszą mu różnorodne wykłady popularnonaukowe, pokazy, warsztaty, zabawy adresowane do starszych i młodszych, studentów i uczniów, do osób zajmujących się zawodowo naukami ścisłymi oraz tych, którzy nie mają z nimi nic wspólnego. Wszyscy mogą na własne oczy zobaczyć, że matematyka, fizyka, chemia i informatyka są naprawdę pasjonującymi dziedzinami. Podczas trwania imprezy korytarzami budynków Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przewijają się setki uczniów i studentów, a aule często nie mieszczą wszystkich chętnych. Tak ogromne zainteresowanie wydarzeniem dowodzi, że wbrew obiegowym opiniom dzisiejsza młodzież wykazuje chęć zarówno zgłębiania tajemnic nauki, jak i dzielenia się swoją wiedzą z innymi.

Konkurs Wiedzy Technicznej

Konkurs Wiedzy Technicznej to cykliczna impreza organizowana przez Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Impreza, której początki sięgają 1997 roku, adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ma na celu promowanie wśród młodego pokolenia przedmiotów ścisłych. Poprzez konkurs organizatorzy chcą również zapoznać uczniów z bogatą ofertą edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach i zachęcić ich do wyboru jednego z proponowanych tam kierunków studiów. Każdego roku uczestnicy turnieju biorą udział w teście, którego tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu fizyki, matematyki, informatyki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli w naszym regionie. W 2011 roku do XV Konkursu Wiedzy Technicznej zakwalifikowało się 120 uczniów z 40 szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego i z 2 szkół z województwa małopolskiego.

Konkurs Chemiczny

Organizatorami Konkursu Chemicznego są: Instytut Chemii UŚ, katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Pałac Młodzieży w Katowicach. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i laboratoryjnej. Część pisemna obejmuje rozwiązywanie zadań niewykraczających poza poziom podstawowy i rozszerzony szkoły ponadgimnazjalnej. Część laboratoryjna polega na rozwiązaniu zadania praktycznego i napisaniu sprawozdania z prowadzonych analiz. Dla uczestników i nauczycieli to także okazja do rozmów z pracownikami i studentami Instytutu Chemii. Młodzież i opiekunowie uczestniczą ponadto w pokazach efektownych eksperymentów chemicznych oraz zwiedzają wybrane pracownie Instytutu Chemii.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora