Nagrody i wyróżnienia

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia dla prof. Romana Gera

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia to najstarsze regionalne wyróżnienie, przyznawane przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Katowicach. Jej celem jest uhonorowanie osób, zespołów, stowarzyszeń lub organizacji społecznych, które z katolickich inspiracji światopoglądowych urzeczywistniają i promują ideały twórczej pracy dla dobra Ojczyzny i przyczyniają się do rozwoju życia kulturalnego, społecznego, artystycznego i naukowego Śląska, tworzyli jego historię i współkształtują przyszłość.

W 38. edycji tej Nagrody jednym z wyróżnionych został matematyk, prof. zw. dr hab. Roman Ger, dyrektor Instytutu Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 18 grudnia 2010 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Uniwersytet Śląski wyróżniony w konkursie na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce”

W finale konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce” Uniwersytet Śląski został wyróżniony w kategorii „Tworzenie perspektyw zawodowych”. Uroczystość odbyła się 2 czerwca 2011 roku w Poznaniu. Statuetkę i dyplom odebrała Krystyna Pienta – zastępca kanclerza ds. zarządzania logistycznego.

Konkurs został zrealizowany po raz drugi przez Akademickie Centrum Innowacyjne w Poznaniu. W zmaganiach wzięło udział około 40 uczelni publicznych i niepublicznych. Oceniano m.in.: internetowy system rejestracji kandydatów, prowadzenie e-dziekanatu, elektronicznych indeksów, wirtualny dostęp do katalogów biblioteki, witryny internetowe uczelni, urządzenia wspierające proces dydaktyczny, wykorzystywanie podczas zajęć innowacyjnych i nowoczesnych technologii, prowadzenie e-learningu i blended learningu, wyposażenie sal wykładowych i ćwiczeniowych. Ponadto analizowano takie obszary aktywności uczelni, jak: współpraca z pracodawcami, działalność inkubatora przedsiębiorczości, parku technologicznego, powstawanie firm typu spin-off, organizowanie praktyk, staży, targów pracy, dni kariery, dodatkowych kursów dla studentów, prowadzenie kierunków zamawianych oraz promowanie najlepszych studentów.

UŚ odznaczony medalami na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG Katowice 2011

15 kwietnia 2011 roku podczas pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG Katowice 2011 miała miejsce Gala Liderów Innowacji. Uniwersytetowi Śląskiemu przyznane zostały dwa medale za innowacyjne rozwiązania, będące wynikiem działalności naukowej pracowników. Złoty medal otrzymał Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ za „Kolumnę głośnikową”, natomiast srebrny medal przyznano uczelni za „Sposób wytwarzania powłok kompozytowych na aluminium i jego stopach”.

Nagrody dla prof. Aleksandra Nawareckiego

W tegorocznym plebiscycie czytelników Biblioteki Śląskiej – Śląski Wawrzyn Literacki 2010 – Książką Roku 2010 został wybrany Lajerman Aleksandra Nawareckiego, kierownika Zakładu Teorii Literatury w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym UŚ. Po raz pierwszy w historii tego plebiscytu, książka zebrała tak dużą liczbę głosów – Lajerman otrzymał ich 41 proc. Nagrodzona publikacja składa się z dziesięciu krótkich form pisarskich. Autor, w sposób niezwykle plastyczny, pisze o śląskich obyczajach, miejscach, pejzażach a także swojej rodzinie.

Za książkę Lajerman prof. dr hab. Aleksander Nawarecki otrzymał także 6 czerwca 2011 roku nagrodę im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”. Autor został nagrodzony w kategorii popularyzator historii. „Górnośląski Tacyt” to wyróżnienie ustanowione przez Ruch Autonomii Śląska w 2007 roku w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów historii regionu. Laureatów wyłania kapituła złożona z naukowców zajmujących się górnośląską problematyką.

„Lux ex Silesia” dla prof. Jana Malickiego

17 sierpnia 2011 roku metropolita katowicki abp Damian Zimoń ogłosił nazwisko tegorocznego laureata „Lux ex Silesia”. Nagrodzony został prof. zw. dr hab. Jan Malicki, kierownik Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu Śląskiego oraz dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach. „Lux ex Silesia”, nagroda ustanowiona w 1994 roku przez abp. Damiana Zimonia, przyznawana jest osobom, które w swej działalności naukowej lub artystycznej wykazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. Tradycyjnie nagroda wręczana jest laureatowi podczas międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego, która odbywa się w pierwszych dniach października w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Joanna Rzepka-Radłowska, Damian Guzek, Agnieszka Sikora