Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Budujemy nową jakość

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

To duma dwóch Uniwersytetów: Śląskiego i Ekonomicznego. Budowę obiektu rozpoczęto jesienią 2009 roku, a już 7 lipca 2011 roku nastąpił końcowy odbiór imponującego gmachu nowej, wspólnej biblioteki naukowej. W obiekcie, wkomponowanym w przestrzeń głównego kampusu Uniwersytetu Śląskiego, znajdują się: na parterze – hol główny, do którego przylegają czytelnie i wypożyczalnie, sala konferencyjna na ok. 90 osób, sala dydaktyczna na ok. 30 osób oraz pomieszczenia towarzyszące, I i II piętro wypełnią otwarte jednoprzestrzenne księgozbiory, stanowiące zarazem wypożyczalnie, czytelnie główne i specjalistyczne oraz pomieszczenia dla bibliotekarzy i pracowników zaplecza administracyjnego. Nad tą częścią budynku zlokalizowano mniejszą, 15-metrową bryłę, w której przewidziane są: pomieszczenia dla pracowników działu gromadzenia i opracowania zbiorów oraz magazyny zwarte zamknięte dla czytelników i pomieszczenia zbiorów nietypowych, a także zbiorów chronionych. W obiekcie można zgromadzić i magazynować około 1,8 mln woluminów. Centrum będzie przeznaczone nie tylko dla przedstawicieli środowiska akademickiego, pełniąc funkcję salonu intelektualnego miasta i regionu. Przewidziano miejsce na pomieszczenia, takie jak sala konferencyjna i aneks wystawowy.

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Unikatowy obiekt badawczo-dydaktyczny: 52 stanowiska do prowadzenia zajęć laboratoryjnych m.in. w pracowniach rentgenowskich, mikroskopii elektronowej (AFM), spektroskopii ramanowskiej i podczerwieni, spektroskopii fotoelektronów, badań własności magnetycznych (SQUID) oraz własności elektrycznych, pracownie fizyki medycznej, pracownie syntezy chemicznej i wyspecjalizowane laboratoria biologiczne, pracownie wyposażone w wysokiej klasy aparaturę (m.in. spektrometr EPR, NMR, chromatografy), 150 stanowisk wykorzystujących infrastrukturę ICT, w tym 30 w czytelni multimedialnej. Ten innowacyjny ośrodek kształcenia interdyscyplinarnego działał będzie w strukturze UŚ na prawach jednostki międzywydziałowej oraz na zasadzie odrębnych umów z uczestnikami konsorcjum, jako jednostka międzyuczelniana. Partnerami projektu są: Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Główny Instytut Górnictwa, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Nowoczesne specjalności i kierunki autorskie, które uruchomione zostaną w Centrum, wzorowane są na programach edukacyjnych czołowych uniwersytetów najbardziej rozwiniętych krajów świata (np. przy tworzeniu kierunku fizyka medyczna wzorowano się na programach studiów prowadzonych przez najlepsze uniwersytety brytyjskie i amerykańskie).

Fizyka medyczna ze specjalnościami:
Specjalności na pierwszym stopniu kształcenia:

 • dozymetria kliniczna,
 • elektroradiologia,
 • optyka w medycynie.

 

Specjalności na drugim stopniu kształcenia:

 • promieniowanie jonizujące,
 • promieniowanie niejonizujące,
 • optometria.

 

Biofizyka ze specjalnościami:

 • biofizyka molekularna,
 • bioelektronika.

 

Inżynieria materiałowa ze specjalnościami:

 • nauka o materiałach,
 • biomateriały.

 

Inżynieria biomedyczna ze specjalnościami:

 • bioinformatyka,
 • komputerowe systemy obrazowania biomedycznego,
 • komputerowe systemy w inżynierii rehabilitacyjnej.

 

Do nowych specjalności, które uruchomione zostaną w Centrum, w ramach istniejących kierunków kształcenia, należą:

W ramach kierunku fizyka na drugim stopniu kształcenia:

 • nano-karbo-technologia,
 • fizyka nanoukładów i kwantowe techniki informacyjne,
 • nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowania – studia polsko- -francuskie

 

W ramach kierunku chemia:

 • chemia informatyczna,
 • chemia leków.

 

W ramach kierunku matematyka:
Specjalności na pierwszym stopniu kształcenia:

 • modelowanie matematyczne.

 

Specjalności na drugim stopniu kształcenia:

 • matematyka przemysłowa,
 • biomatematyka.

Projekt siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Projekt siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Katowicka filmówka, bo tak najczęściej określa się Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, znana jest nie tylko w kraju. Sława jej znakomitych studentów, dzięki prestiżowym nagrodom, sięga daleko poza jego granice. Nadszedł czas, aby ta kuźnia talentów z oddalonego od uniwersyteckiego kampusu Bytkowa przeniosła się do nowoczesnej przestrzeni. Długo oczekiwane decyzje zapadły 2 kwietnia 2010 roku. W katowickim Urzędzie Miasta podpisano porozumienie, dotyczące budowy nowej siedziby. Rozpisano konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej, którego wyniki zostały ogłoszone 8 marca 2011 roku.

Projekt autorstwa Grupa 5 Architekci z Warszawy pokonał blisko czterdziestu konkurentów. Według koncepcji stołecznych projektantów „dziedziniec i utworzona wokół niego przestrzeń mieć będzie walory prospołeczne, odpowiednie dla specyfiki szkolenia twórców sztuki w dziedzinie operatorskiej, reżyserskiej, organizacji produkcji radiowej, telewizyjnej i filmowej” – wyjaśniał wybór przewodniczący kapituły konkursowej prof. dr inż. Andrzej Grzybowski.

Nowa ulica Bankowa

27 września 2010 roku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego odbyło się uroczyste otwarcie nowej ulicy Bankowej. Zatłoczoną przejeżdżającymi samochodami ulicę zastąpił piękny, przestronny deptak. Teraz to miejsce nie tylko bezpieczne (ulica jest zamknięta dla ruchu samochodowego) do przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi wydziałami i rektoratem, ale stanowi także znakomitą przestrzeń, sprzyjającą chwili wypoczynku oraz organizacji imprez, wystaw i koncertów. Pomysł przebudowy ulicy zrodził się podczas Jarmarku Wiedzy w 2008 roku. Studentom zamarzył się wówczas park pozwalający na chwilę relaksu i miejsce atrakcyjnych imprez.

Deptak przed rektoratem
Deptak przed rektoratem

Samorząd Studencki zainicjował konkurs na najlepszy pomysł przebudowy ul. Bankowej, tym razem rozpisany… wśród studentów. Najbardziej spodobała się propozycja Witolda Staworzyńskiego, studenta socjologii i zarządzania UŚ. Projektant Bogdan Markowski uzupełnił ją elementami małej architektury. Dla władz miasta wyłączenie drogi łączącej ul. Warszawską z trasą szybkiego ruchu Katowice-Warszawa było nie lada wyzwaniem. Znaleźli się malkontenci, którzy nie wierzyli, że zabieg ten się powiedzie. A jednak nie tylko imponujące było tempo prowadzonych prac, ale także niezwykłe ich efekty. Przebudowa, której koszt sięgnął 2 milionów zł, nie tylko jest dziś ozdobą uniwersyteckiego kampusu, ale także – jak powiedział prezydent Katowic Piotr Uszok – dzięki inicjatywie Uniwersytetu Śląskiego centrum miasta zyskało kolejną piękną i przyjazną przestrzeń.

Akademiki w centrum miasta

Już wkrótce studenci katowickich uczelni zamieszkają w nowych akademikach w centrum miasta. To wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Śląskiego i Urzędu Miasta Katowic jest już w fazie przygotowań. W domach akademickich przewidziano 2 tys. miejsc. Tak liczne zgrupowanie młodzieży w pobliżu uczelni zapewni przede wszystfoto: Izabela Staszewska foto: Agnieszka Sikora Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Deptak przed rektoratem kim komfort studentom (znikną bowiem problemy z uciążliwymi dojazdami z obrzeży miasta), a jednocześnie przyczyni się do integracji środowiska akademickiego i podziała ożywczo na życie kulturalne śląskiej metropolii.


Fotografie: Izabela Staszewska