Młodzi i uzdolnieni

Dr Piotr Bogalecki zwycięzcą konkursu o nagrodę Narodowego Centrum Kultury

W grudniu 2010 roku poznaliśmy zwycięzców VII edycji konkursu o nagrodę Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. I nagrodę otrzymał dr Piotr Bogalecki z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego za pracę doktorską pt. „Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej”. Laureat, poza gratyfikacją pieniężną, uzyskał możliwość wydania pracy nakładem Narodowego Centrum Kultury. Promotorem zwycięskiej pracy doktorskiej jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, kierownik Katedry Literatury Porównawczej, rektor UŚ w latach 1996–2002. W konkursie docenione zostały prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące się oryginalnością w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań.

Najlepsze prace magisterskie o tematyce kanadyjskiej

W marcu 2011 roku dwie absolwentki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego zostały nagrodzone w Konkursie im. Prof. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej w Polsce. Jury konkursu, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, zadecydowało o przyznaniu w tym roku dwóch równorzędnych nagród. Otrzymały je Urszula Spolitakiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sabina Sweta Sen z Uniwersytetu Śląskiego. Jury postanowiło również przyznać specjalne wyróżnienie Hannie Mrozek. Obie prace zostały napisane pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Wojciecha Kalagi i obronione w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Nagroda specjalna dla studentów informatyki

W styczniu 2011 roku Paweł Smagała i Maciej Adamczyk, studenci informatyki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, otrzymali nagrodę specjalną w międzynarodowym konkursie organizowanym przez firmę Samsung – Bada Developer Challenge. Nasi studenci zostali wyróżnieni za pracę Constructor Kit – grę logiczną opartą na zasadach fizyki, w której gracz ma za zadanie odpowiednio ułożyć elementy budowli. Przedmiotem konkursu było stworzenie innowacyjnej aplikacji mobilnej w jednej z czterech kategorii: społeczności, gry, informacja i rozrywka oraz narzędzia. Konkurs cieszył się dużą popularnością, rywalizowało w nim 2077 zespołów z ponad 50 krajów.

Marek Marzec laureatem programu Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Ogłoszono wyniki VII edycji programu Ventures, wspierającego projekty naukowe mające zastosowanie w gospodarce, które są realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów z całej Polski, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wśród 9 laureatów znalazł się doktorant Katedry Genetyki Uniwersytetu Śląskiego – mgr Marek Marzec. Projekt zatytułowany „Poszukiwanie i identyfikacja mutantów strigolaktonowych w celu uzyskania materiałów wyjściowych do hodowli jęczmienia Hordeum vulgare w Polsce” został wysoko oceniony przez troje anonimowych recenzentów, specjalistów w dziedzinie biotechnologii, a następnie obroniony przed interdyscyplinarnym panelem ekspertów podczas spotkania w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 12 lipca 2011 roku Mgr Marek Marzec jest także stypendystą projektu UPGOW – zadanie 55: stypendia dla doktorantów prowadzących badania w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki; prowadzi badania pod opieką prof. zw. dr hab. Iwony Szarejko.