Oferta Instytutu Informatyki

Atrakcyjną ofertę edukacyjną przygotował Instytut Informatyki UŚ. W roku akademickim 2011/2012 na kierunku informatyka studenci mogą wybrać wiele specjalności i specjalizacji: analityk danych, bioinformatykę i studia w języku angielskim (na studiach II stopnia), bazy danych i systemy inteligentne, sieci komputerowe i multimedia, komputerowe systemy diagnostyki medycznej, specjalistyczne narzędzia informatyki i inżynierię oprogramowania. Na studiach II stopnia uruchomione zostaną m.in.: informatyka śledcza (specjalizacja) i projektant aplikacji webowych oraz informatyka w medycynie, natomiast na studiach inżynierskich specjalność programista gier komputerowych.

Dr hab. Urszula Boryczka, prodziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach:

Rynek gier komputerowych jest obecnie niezwykle chłonny i w tym kierunku można spokojnie kształcić młodych ludzi. Zresztą my już to robimy. Dwa lata temu Tomasz Majka, prezes Nicolas Games (obecnie Nicolas Entertainment Group), miał taką ideę, aby na Uniwersytecie Śląskim uruchomić kierunek studiów związany z programowaniem gier komputerowych. Obecnie rusza projekt Sprint (studia w zakresie produkcji rozrywki interaktywnej). Założeniem studiów będzie wypuszczenie na rynek absolwentów wyspecjalizowanych w czterech różnych dziedzinach i umiejących ze sobą współpracować – od tworzenia gry po jej sprzedaż. W założeniu projekt ma być oparty na współpracy między trzema wydziałami Uniwersytetu Śląskiego, gdzie byłyby uruchomione nowe kierunki lub specjalności: kierunek studiów grafika gier komputerowych (Wydział Artystyczny), specjalność programista gier komputerowych na kierunku informatyka (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach), natomiast na kierunku filologia, w ramach specjalności filologia angielska – program projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Wydział Filologiczny). Czwartym ogniwem ma być marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jeśli chodzi o specjalność programista gier komputerowych, to startuje ona już od tego roku akademickiego. Muszę jednak zaznaczyć, że będą to bardzo trudne studia, wymagające wysokiej abstrakcji matematycznej i myślenia algorytmicznego.

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem specjalności bioinformatyka i powtórnie startuje analityk danych na studiach II stopnia. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona specjalizacja informatyka śledcza i informatyka w medycynie. Myślimy również nad ukierunkowaniem naszych absolwentów w stronę aplikacji webowych. Szukamy też partnerów biznesowych, nie tylko, aby rozwijać naszą specjalność programisty gier komputerowych.


Fotografie: Agnieszka Sikora, Mateusz Rynk