Uniwersytet nowoczesny i innowacyjny

Uniwersytet Śląski to największa w Regionie uczelnia publiczna. Tworzy ją 12 wydziałów i ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne, które mieszczą się w Katowicach, Chorzowie, Cieszynie, Sosnowcu i Rybniku. Kształci się w nich prawie 40 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy na 165 programach nauczania. Wykłada tutaj ponad 2 tysiące pracowników naukowo-dydaktycznych. W roku akademickim 2011/2012 studenci rozpoczną naukę na nowych kierunkach, takich jak: fizyka techniczna, mechatronika, technologia chemiczna oraz na kierunku zamawianym – inżynieria materiałowa. Dążymy do tego, aby kształcenie uniwersyteckie współgrało z oczekiwaniami pracodawców i potrzebami rynku pracy.

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Uniwersytet Śląski stale aktualizuje i poszerza ofertę edukacyjną, wprowadza kursy kształcenia ustawicznego – dynamicznie odpowiadając na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Stawiamy na intensyfikację współpracy z biznesem. Dlatego uruchomiliśmy unikatowe w skali kraju studia w zakresie produkcji rozrywki interaktywnej (SPRINT). Jest to wspólna inicjatywa kilku wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, działających we współpracy z firmami branży gier komputerowych, w celu wzbogacenia oferty dydaktycznej uczelni o specjalności poszukiwane na rynku pracy. Cztery specjalności studiów, działające pod wspólną nazwą projektu SPRINT, kształcić będą informatyków (SPRINT-CODE), grafików i animatorów (SPRINT-ART), twórców narracji (SPRINT- -WRITE) i menadżerów zarządzających procesem produkcji gier (SPRINT-MANAGE). To tylko niektóre z zamierzeń i planów na najbliższy okres. Przed nami czas wytężonej pracy, a wspólny wysiłek zaowocuje kolejnymi sukcesami. Nie jesteśmy najstarszą uczelnią w Polsce, nie jesteśmy także największą, ale na pewno możemy stać się najnowocześniejszą i to jest nasz kierunek działań!

W nadchodzącym czasie zostanie sfinalizowanych wiele inwestycji, które służyć będą środowisku akademickiemu, miastu i Regionowi. Wkrótce do użytku zostaną oddane: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – unikatowe przedsięwzięcie Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscplinarnych w Chorzowie. Niebawem rozpoczną się również prace nad budową nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego.

Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni – pisał autor książki The Lost Art of Disciple Making Leroy Eims. Uniwersytet Śląski jest predysponowany do roli lidera, ciągle dąży bowiem do tego, by być najlepszym w wielu dziedzinach, budując kapitał wiedzy i inspirując do jej użytkowania, ucząc i prowadząc badania w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych, humanistycznych oraz rozwijających wrażliwość i kompetencje artystyczne. Potwierdzeniem skuteczności tych działań jest ostatni Ranking Szkół Wyższych, przygotowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i „Rzeczpospolitą”. Na tle wszystkich uczelni, także technicznych, ekonomicznych i medycznych, Uniwersytet Śląski rozwija się najdynamiczniej – awansuje każdego roku o kolejne miejsca. Nie tak dawno, bo w 2009 roku, zajmowaliśmy 26. miejsce – dziś jesteśmy o 10 miejsc wyżej, w pierwszej szesnastce. Pod względem kształcenia na kierunkach humanistycznych, klasycznych dla uczelni typu uniwersyteckiego, osiągnęliśmy wysokie 5. miejsce. W rankingu uniwersytetów mamy natomiast dobrą 7. lokatę w całej grupie uniwersytetów zbliżonych wielkością i wiekiem. Innowacyjność okazała się naszą najmocniejszą stroną – miejsce w przodującej trójce spośród wszystkich uniwersytetów jest naszym wspólnym ogromnym sukcesem!

W roku akademickim 2011/2012 będziemy nadal stawiać na innowacyjność, jakość, nowoczesność w różnej postaci, na nowe technologie informacyjne, internet, multimedialność, e-learning, telewizję internetową – UŚ TV, nie zapominając przy tym o najważniejszym dla Uniwersytetu – relacji Mistrz-Uczeń. Chcemy być Open i Global University, docierać za pomocą najnowszych kanałów komunikacji do kandydatów i studentów w Polsce i zagranicą, do mieszkańców naszego Regionu, z otwartością na Europę i cały świat. Już teraz jesteśmy obecni na portalach społecznościowych: Facebooku, Twitterze, Blipie i – jako pierwsza polska uczelnia – także na kanale YouTube Edu, który oferuje materiały dydaktyczne i kursy on-line wielu uczelni, w tym tak prestiżowych, jak: Massachusetts Institute of Technology czy Yale University. Opublikowaliśmy już ponad 40 godzin filmów edukacyjnych, wywiadów i relacji z różnych uroczystości. Chcemy jeszcze mocniej promować publikacje naszych uczonych w sieci, wspierać inicjatywę Open Access – elektronicznego dostępu do publikacji naukowych i innych materiałów akademickich we wszystkich jej wymiarach. Sieć obejmuje zarówno komunikację formalną, czasopisma czy repozytoria naukowe, jak również nieformalną – blogi, prywatne strony uczonych. Publikowanie w internecie jest nie tylko tańsze, ale pozwala na dotarcie do znacznie większej liczby odbiorców, oferując dostęp do wyników analiz i materiałów źródłowych badaczom oraz instytucjom ze sfery ekonomii, przemysłu, polityki czy kultury, a więc wszystkich dziedzin, na które może i powinien oddziaływać uniwersytet w skali kraju i świata. Tworzymy profile naukowe pracowników Uniwersytetu, obrazujące ich działalność badawczą, dorobek, zawierające publikacje, abstrakty w języku polskim i angielskim oraz inne materiały naukowo-dydaktyczne. Tego typu informacje są niezwykle pożądane nie tylko w kręgach naukowych.

Nasi uczeni i studenci mogą także korzystać z uczelnianej biblioteki wirtualnej, mają dostęp do najpoczytniejszych publikacji naukowych, podręczników i skryptów w wersji zdigitalizowanej, zgromadzonych w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Śląskiego, które w niedalekiej przyszłości będą dostępne w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Zasób ten jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany. Głównym celem tworzenia elektronicznej książnicy jest zwiększenie dostępności literatury naukowej, gromadzonej przez Bibliotekę UŚ i w światowych bazach danych.

Do najważniejszych działań w najbliższym czasie będzie należała internacjonalizacja Uczelni, czyli umiędzynarodowienie badań naukowych oraz dydaktyki. W tym celu tworzymy nowe kierunki i specjalności z wykładowym językiem angielskim.

Działa również Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych, którego misją jest promocja naszego Regionu za granicą i studiów w województwie śląskim, a dzięki aktywnej działalności Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, właśnie na naszej Uczelni odbędzie się pierwsza w Polsce inauguracja roku przygotowawczego do studiów humanistycznych dla cudzoziemców. Wydział Filologiczny przygotowuje także specjalną ofertę dla studentów- -obcokrajowców – międzynarodowe studia polonistyczne. Dalekosiężnym, a zarazem priorytetowym celem działań Uczelni jest dostosowanie naszej oferty edukacyjnej do oczekiwań potencjalnych pracodawców, nie zapominając o istocie kształcenia uniwersyteckiego. Jednym z jego elementów jest interdyscyplinarność i odejście od modelu edukacji wąskospecjalistycznej.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego, jego dotychczasowymi osiągnięciami i propozycjami skierowanymi zarówno do studentów, pracowników naukowych, jak i szerokiego grona przedstawicieli biznesu i gospodarki. W specjalnym wydaniu „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” prezentujemy nie tylko historię śląskiej Alma Mater, ale przede wszystkim sukcesy naukowe, plany związane z rozwojem Uczelni, projekty międzynarodowe oraz działalność w sferze kultury i sportu. Dzięki tej publikacji, będą mogli Państwo poznać bliżej Uniwersytet Śląski.

Autorzy: Wiesław Banyś
Fotografie: Agnieszka Sikora