Oferta Instytutu Języka Angielskiego

W ofercie edukacyjnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2012/2013 znajdzie się program tłumaczeniowy z językiem japońskim na kierunku filologia, specjalność angielska. Proponowany przez Instytut Języka Angielskiego program stanowi rozszerzenie oferty programów tłumaczeniowych już funkcjonujących, np. z językiem arabskim czy chińskim. Uruchomienie programu z językiem japońskim stanowi kolejny krok w kierunku utworzenia w przyszłości na Uniwersytecie Śląskim niezależnej orientalistyki.

Prof. UŚ dr hab. Andrzej Łyda, dyrektor Instytutu Języka Angielskiego:

Zmierzamy w stronę powstania orientalistyki na Uniwersytecie Śląskim. Na orientalistykę wzorem UJ jest już chyba zbyt późno, ale chcielibyśmy z „anglistycznej” sinologii, japonistyki i filologii arabskiej powołać taką „mikroorientalistykę”.

Język chiński początkowo miał funkcjonować tylko jako studia niestacjonarne – płatne. Od dwóch lat funkcjonują jako studia stacjonarne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W ubiegłym roku akademickim było ok. 250 chętnych, w tym ok. 300–340. Początkowo miała powstać tylko jedna grupa. Ostatecznie uruchomiono trzy.

Wydaje mi się, że bardzo podobnie będzie z językiem japońskim. Stać nas na razie na otwarcie tylko jednej grupy, tzn. przyjęcie 25–30 osób. Sądzę, że kandydatów będzie ok. 6–10 na jedno miejsce.

Program nauczania zmierza do rozwinięcia u studiujących kompetencji w zakresie języka japońskiego niezbędnej do sprawnej komunikacji w ich przyszłej pracy zawodowej. Cel ten realizowany będzie w ramach bardzo intensywnego kursu języka japońskiego, ponadto studenci będą zapoznawać się z różnymi aspektami języka, kultury i historii Japonii oraz podstawami tłumaczenia z języka japońskiego na język polski i odwrotnie.

W przekonaniu autorów, tego nowatorskiego w skali kraju, programu studiów absolwenci programu tłumaczeniowego z językiem japońskim należeć będą do grupy najbardziej poszukiwanych specjalistów z zakresu komunikacji międzykulturowej.

To nie koniec zmian w Instytucie Języka Angielskiego. W roku akademickim 2013/2014 planowane jest uruchomienie filologii angielskiej z indologią – z językami Indii: hindi i urdu.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora