Prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik

Uniwersytet otwarty

Prorektor prof. dr hab. Barbara Kożusznik
Prorektor prof. dr hab. Barbara Kożusznik

Uniwersytet Śląski od ponad 40 lat wpływa na rozwój regionu. Nie tylko kształci, ale kreuje wydarzenia kulturalne, społeczne i naukowe. Obecnie jest jedną z wiodących uczelni w kraju, ma duży potencjał naukowy i dydaktyczny. To nowoczesny uniwersytet, idący z duchem czasu.

Uczelnia jest stroną ponad stu bilateralnych umów międzynarodowych, zawartych z innymi szkołami wyższymi i instytutami naukowymi z ponad 35 krajów, dzięki którym możliwa jest wymiana pracowników i studentów w celu prowadzenia badań naukowych, działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

Uniwersytet Śląski intensywnie uczestniczy w programie LLP/Erasmus, skierowanym do studentów i pracowników uczelni europejskich. Dzięki współpracy międzynarodowej możliwa jest większa mobilność, udział we wspólnych projektach i wymiana doświadczeń, tak ważnych we współczesnym kształceniu. W roku akademickim 2011/2012 wszystkie wydziały Uniwersytetu będą miały możliwość pełnego uczestnictwa w tym programie. Na przestrzeni ostatnich 13 lat, podczas których Erasmus funkcjonuje na Uniwersytecie Śląskim, około dwóch i pół tysiąca studentów spędziło semestr lub rok studiów w zagranicznych uczelniach.

Warto podkreślić, że z każdym rokiem wzrasta również liczba studentów zagranicznych, którzy wybierają naszą ofertę. Przyjeżdżając do stolicy Górnego Śląska, zdobywają wiedzę, poznają region i ludzi tworzących jego społeczność.

Od ponad 20 lat działa także Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, w której nowe umiejętności zdobywa rokrocznie ok. 500 osób. Są to studenci polskich i zagranicznych uczelni, pracownicy międzynarodowych korporacji. Szkoła przygotowuje do zdobycia certyfikatu z języka polskiego, kształci lektorów języka polskiego, organizuje kursy za granicą. Dużą popularnością cieszy się letnia szkoła języka i kultury polskiej, która odbywa się w Cieszynie. W tym roku akademickim ruszy pierwszy rok przygotowawczy do studiów humanistycznych w Polsce na Uniwersytecie Śląskim. Społeczność Uniwersytetu Śląskiego tworzą odważni, ambitni, wykwalifikowani i kreatywni ludzie. Ten potencjał to największy atut uczelni. Pracownicy i studenci są wyróżniani za swoją działalność naukową w regionie, kraju i na świecie. Uzyskują stypendia na zagranicznych uczelniach i pozyskują granty na badania, projekty naukowe. Są doceniani również za działalność społeczną.

Uczelnia śledzi działania absolwentów i stara się ich wspierać. Przeprowadza badania ich losów zawodowych. Wyniki pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Zdecydowana większość respondentów po ukończeniu studiów znajduje pracę zgodną z wykształceniem. Najczęściej znajdują oni zatrudnienie w: edukacji, administracji, organizacjach pozarządowych. Coraz chętniej zakładają własne firmy.

Oprócz zaangażowania w sprawy studenckie i współpracę zagraniczną, Uniwersytet Śląski promuje aktywność kulturalną i społeczną. Już najmłodsi mogą, przez zabawę, zdobywać wiedzę w Uniwersytecie Śląskim Dzieci. Szereg imprez skierowanych jest do młodzieży. Do naszego środowiska uczelnia zaprasza także słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wielowymiarowość i różnorodność społeczności akademickiej ujawnia się także w działalności artystycznej – niemal od samego początku istnienia Uniwersytetu działa Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”, od ponad 20 lat swoją działalność prowadzi Studencka Orkiestra Dęta Wydziału Artystycznego UŚ oraz Orkiestra Smyczkowa, od kilku lat przy Instytucie Muzyki funkcjonuje zespół jazzowy. Ponadto w 1971 roku Uniwersytet Śląski przejął opiekę nad jednym z najstarszych zespołów Śląska Cieszyńskiego – chórem „Harmonia”. Od ponad 40 lat audycje nadaje Studenckie Studio Radiowe „Egida”. Od 20 lat uczelnia wydaje miesięcznik „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, a w tym roku akademickim rusza nowe medium – internetowa telewizja akademicka UŚ TV. Wszystkie te inicjatywy napawają nadzieją, że lepszą przyszłość możemy budować na solidnym fundamencie tradycji.


Fotografie: Agnieszka Sikora