Współpraca i aktywność

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego już od ponad 20 lat uczy języka polskiego obcokrajowców przyjeżdżających na Śląsk. Każdego roku kształci ok. 500 osób. Nauka języka polskiego prowadzona jest poprzez różnego rodzaju kursy i cykle seminariów. Uczęszczają na nie studenci programu Erasmus, stypendyści rządu polskiego oraz rządów innych państw, studenci Uniwersytetu Śląskiego i innych śląskich uczelni, wreszcie osoby indywidualnie. Szkoła przygotowuje do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego, wykorzystuje programy nauczania i podręczniki przystosowane do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jej lektorami są m.in. egzaminatorzy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej, organizowana cyklicznie w Cieszynie. Jej działalność wykracza daleko poza granice kraju. Lektorzy języka polskiego z Uniwersytetu Śląskiego systematycznie prowadzą zajęcia w Kanadzie, Gruzji, Mołdawii, na Węgrzech. Docierają nawet na daleką Syberię, do Irkucka i Krasnojarska.

Szkoła prowadzi również szereg kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli języka polskiego. Co roku w Cieszynie odbywają się dwutygodniowe warsztaty polonistyczne dla nauczycieli języka polskiego z zagranicy oraz animatorów polskiej kultury. Krótkie warsztaty są organizowane także: w Niemczech, Kanadzie, USA, Kazachstanie. Od dwunastu lat odbywają się kolejne edycje Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej, Języka Polskiego jako Obcego. Szkoła uruchomiła również zagraniczne edycje tych studiów.

1 października 2011 roku odbyła się inauguracja pierwszego roku przygotowawczego do studiów humanistycznych w Polsce na Uniwersytecie Śląskim. Kurs przygotowawczy, tzw. rok zerowy, prowadzony jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej i Wydział Filologiczny. Rok akademicki 2011/2012 jest także pierwszym rokiem na studiach I i II stopnia dla sporej grupy studentów zza wschodniej granicy:

z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu. W większości wybrali oni filologię polską, ale również inne kierunki: informatykę, matematykę, nauki społeczne. Wydział Filologiczny, we współpracy ze Szkołą, przygotowuje od roku akademickiego 2012/2013 specjalną ofertę dla studentów obcokrajowców – międzynarodowe studia polskie, a dla Polaków – edukację polonistyczną cudzoziemców, na której kształcić się będą m.in. przyszli lektorzy języka polskiego jako obcego i nauczyciele polonijni.

Jolanta Tambor

Chór Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

Studencki Chór Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
Studencki Chór Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

W 2011 roku został powołany do życia Studencki Chór Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Młodzi studenci pracują pod kierownictwem wspaniałego dyrygenta – prof. Waldemara Sutryka, który ma nie tylko niezwykle wysokie kwalifikacje, ale też olbrzymi entuzjazm dla tej idei. Pierwszy koncert odbył się w czerwcu 2011 roku, kolejne – 3 października podczas inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego i 8 października na inauguracji roku akademickiego UŚD. Chór otrzymał także zaproszenie do odwiedzenia Uniwersytetu Wiedeńskiego, w roku akademickim 2011/2012 będzie także śpiewał na głównej scenie Teatru Wielkiego w Łodzi.

Agnieszka Sikora

Zespół jazzowy Instytutu Muzyki

Zespół jazzowy Instytutu Muzyki
Zespół jazzowy Instytutu Muzyki

Idea zespołu wokalno-instrumentalnego specjalizacji rozrywkowej Jazzuś zrodziła się wraz z powstaniem tej specjalizacji, której celem jest zapoznanie studentów z tajnikami teorii oraz wykonawstwa muzyki jazzowej i popowej. Członkowie zespołu mają szansę wykorzystać zdobytą wiedzę w sposób praktyczny. Dzięki temu uczą się pracy w zespole muzycznym, ale i nabywają praktyki estradowej.

W skład zespołu wchodzi zarówno sekcja wokalna, jak i instrumentalna, co pozwala na szerokie pole działania w zakresie aranżacji i doboru repertuaru obejmującego muzykę popularną i jazzową oraz gospel.

Działalność zespołu nie ogranicza się jednak do dydaktyki – studenci, często u boku osób prowadzących zajęcia, biorą udział w występach scenicznych, uświetniając uroczystości uczelniane, jak inauguracja roku akademickiego czy Festiwal Nauki, a także imprezy okolicznościowe organizowane przez UŚ. W ubiegłym roku akademickim zespół nawiązał współpracę z Instytutem Sztuki, biorąc udział w oprawie muzycznej cyklu wernisaży prac pracowników Katedry Malarstwa Instytutu Sztuki na Słowacji. Uczestniczył także w nagraniu płyty promocyjnej Instytutu Muzyki UŚ w 2011 roku.

Karol Pyka

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”

Zespół powstał w 1969 roku z inicjatywy grupy studentów Uniwersytetu Śląskiego jako pierwszy studencki zespół folklorystyczny w województwie katowickim. Przyjęta przez grupę nazwa oraz dobór repertuaru świadczą o silnym powiązaniu z własnym regionem. Jednym z założycieli SZPiT UŚ „Katowice” był – nieżyjący już dzisiaj choreograf – Józef Zielina. Jego długoletnia współpraca z zespołem zaowocowała układami choreograficznymi, jak np.: „Wiosna w Beskidach” czy „Krakowiak”. Autorem kompozycji oraz aranżacji muzycznych pieśni, melodii ludowych czy całych zbiorów tańców jest, również już dzisiaj nieżyjący, Władysław Byszewski. Od początku istnienia Zespół działał przy Uczelni. Wśród wielu instytucji wspierających jego działalność artystyczną właśnie Uniwersytet Śląski jest jego największym opiekunem i mecenasem.

SZPiT „Katowice” uczestniczy w licznych festiwalach, przeglądach, uroczystościach i imprezach macierzystej uczelni, a także koncertuje na wielu scenach poza granicami naszego kraju, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Zespół koncertował ponad dwa i pół tysiąca razy, m.in.: w Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Litwie, Portugalii, Syrii, Tunezji, Cyprze, Francji, Białorusi, Mołdawii, na Węgrzech, w Brazylii, Algierii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Czechach, Holandii, Argentynie, Szwajcarii, Sycylii, ostatnio zaś w Peru i Francji.

Obecni i byli członkowie SZPiT „Katowice” to jedna wielka rodzina, toteż większość z nich regularnie spotyka się podczas corocznych spotkań opłatkowych, kuligu oraz balu karnawałowego czy wieczorów folklorystycznych organizowanych w ramach kolejnych edycji Międzynarodowych Studenckich Festiwali Folklorystycznych. Aktualnie Zespół prowadzą: kierownik – Barbara Uracz, choreograf – Zofia Czechlewska, instruktor śpiewu – Adam Kawa.

Barbara Uracz


Fotografie: Agnieszka Sikora, Izabela Staszewska, Jerzy Pustelnik