Do części finałowej zakwalifikowało się 29 najlepszych uczestników eliminacji
V Konkurs Chemiczny na Uniwersytecie Śląskim

Zmagania laboratoryjne

1 marca i 8 kwietnia odbył się V Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowany przez Instytut Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Pałac Młodzieży w Katowicach. Patronat nad Konkursem sprawowali: dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ prof. UŚ dr hab. Maciej Sablik oraz dyrektor Instytutu Chemii prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych chemią oraz studiowaniem tej dyscypliny nauki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Jesteśmy przekonani, iż konkurs wpływa na decyzje jego uczestników o podjęciu studiów chemicznych na naszym Wydziale. Podobnie jak w ubiegłych latach, konkurs składał się z dwóch części – pisemnej i laboratoryjnej. Część pisemna (odbyła się 1 marca) miała charakter eliminacji, natomiast zadanie laboratoryjne (8 kwietnia) stanowiło finał konkursu. W eliminacjach wzięło udział 362 uczennic i uczniów z 47 szkół ponadgimnazjalnych. Co ciekawe (i ważne dla organizatorów), uczestnicy pochodzili nie tylko z regionu Śląska, ale także z Opola, Tarnowa, Wadowic, Cieszyna, Bochni, Nowego Sącza, Rzeszowa, Jeleniej Góry i innych miast południowej części Polski (reprezentowane były województwa: opolskie, śląskie, małopolskie, dolnośląskie i podkarpackie).

Podczas finału V Konkursu Chemicznego uczestnicy wykonywali zadania laboratoryjne
Podczas finału V Konkursu Chemicznego uczestnicy wykonywali zadania laboratoryjne

Do części finałowej zakwalifikowało się 29 najlepszych uczestniczek i uczestników eliminacji. W części pisemnej młodzież rozwiązywała zadania problemowe, natomiast w finale – nieskomplikowane zadanie laboratoryjne. Przed częścią pisemną odbył się wykład popularnonaukowy dr hab. inż. Ewy Schab-Balcerzak pt.: „Alchemia – narodziny chemii”. Konkurs był również – dla jego uczestników i ich nauczycieli – okazją do rozmów z władzami, pracownikami i studentami Wydziału. Na zakończenie pierwszego dnia konkursu młodzież i jej opiekunowie mieli również okazję zwiedzić pracownie naukowe i studenckie Instytutu Chemii.

Laureatami trzech pierwszych miejsc zostali: Szymon Rzeźwicki z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, Mateusz Grzbiela z II LO im. A. Frycza-Modrzewskiego w Rybniku, Lusine Khachatrian z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie. Otrzymali oni atrakcyjne nagrody: za miejsce pierwsze – netbook, za drugie – konsolę Sony PSP, za trzecie – odtwarzacz mp3 iPod Nano oraz nagrody książkowe. Wszyscy laureaci i finaliści otrzymali również nagrody książkowe i upominki ufundowane przez sponsorów konkursu: Merck, Jkk Moto, Syntal Chemicals, Sigma-Aldrich, Chemiatrade Poland sp. z o.o., Pollena-Savona, IPS, FH Odczynniki, Bruker, PTChem, ZNP i NSZZ Solidarność. Były to książki o tematyce chemicznej i popularnonaukowej, zestawy kosmetyków firmy Pollena-Savona, gadżety Uniwersytetu Śląskiego i inne.

Wyróżniono również specjalnymi nagrodami nauczycieli chemii: dr Annę Reizer i dr. Wojciecha Przybylskiego z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie – za wkład pracy w przygotowanie zwycięzcy konkursu (nagrodę ufundował ZNP) i mgr Monikę Gałkiewicz z III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach – za szczególne osiągnięcia w przygotowaniu finalistów konkursu (fundatorzy nagrody: PTChem i NSZZ Solidarność).

Autorzy: Stanisław Krompiec
Fotografie: Joanna Dawidowska