Aktywny w szkole

16 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbył się czwarty zjazd w ramach „Ponadregionalnych Warsztatów Naukowych”. Wydarzenie stanowi część projektu „Aktywny w szkole – Aktywny w życiu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007−2013, Poddziałanie 3.3.4, Modernizacja treści i metod kształcenia.

Projekt realizowany jest przez Wszechnicę Uniwersytetu Śląskiego w 79 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województw: małopolskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego
Projekt realizowany jest przez Wszechnicę Uniwersytetu Śląskiego w 79 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województw: małopolskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego


Projekt „Aktywny w szkole – Aktywny w życiu” skierowany jest do społeczności gimnazjów: uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących te szkoły. W projekcie udział biorą gimnazja zlokalizowane na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego.


Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych gimnazjalistów: matematycznych, naukowo-technicznych, kompetencji informatycznych, przedsiębiorczości. Ponadto realizacja projektu ma na celu rozwijanie postawy empatii z prospołecznymi zachowaniami w perspektywie ponadregionalnej, promocję indywidualnych talentów, zwiększenie poziomu motywacji do dalszej edukacji i rozwijania własnych zainteresowań, a także stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i prezentacji własnych dokonań dydaktycznych nauczycieli i uczniów z różnych regionów i środowisk.


Projekt realizowany jest przez Wszechnicę Uniwersytetu Śląskiego, na czele której stoi dr Eugenia Rostańska. Uczniowie szkół biorących udział w projekcie w trakcie jego realizacji mają możliwość wzięcia udziału w kołach naukowych i zajęciach WIP – Wsparcie i Pomoc, realizowanych w szkołach. Ponadto uczniowie mogą wyjeżdżać na wycieczki naukowe, obozy, a także współorganizować festiwale nauki w swoich szkołach oraz mają możliwość nabycia umiejętności planowania ścieżki swojego rozwoju w ramach „Warsztatów Aktywności Własnej”, które są również częścią projektu. Uczniowie biorący udział w projekcie mają możliwość zaprezentowania dotychczasowych dokonań i osiągnięć oraz wzięcia udziału w kolejnych konkursach organizowanych w ramach projektu. Laureaci oprócz nagród rzeczowych wezmą również udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej i na zakończenie projektu otrzymają swoje portrety na pamiątkę.

Autorzy: RED.
Fotografie: Joanna Dawidowska