Dzień Kultury Chińskiej

12 kwietnia na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbył się Dzień
Kultury Chińskiej, którego organizatorami byli: Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie
12 kwietnia na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbył się Dzień Kultury Chińskiej, którego organizatorami byli: Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie
Od lewej: dyrektor Instytutu Języka Angielskiego prof. UŚ dr hab. Andrzej
Łyda, dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki i szef sekcji edukacyjnej w ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie Wansheng Liu
Od lewej: dyrektor Instytutu Języka Angielskiego prof. UŚ dr hab. Andrzej Łyda, dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki i szef sekcji edukacyjnej w ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie Wansheng Liu
W programie wydarzenia znalazły się m.in.: prezentacja tradycyjnego
malarstwa chińskiego i kaligrafii, pokaz mody chińskiej, recytacje starożytnych poematów, skecze oraz śpiewanie pieśni ludowych. Imprezę
poprowadzili: Katarzyna Bańka i Sebastian Czaj
W programie wydarzenia znalazły się m.in.: prezentacja tradycyjnego malarstwa chińskiego i kaligrafii, pokaz mody chińskiej, recytacje starożytnych poematów, skecze oraz śpiewanie pieśni ludowych. Imprezę poprowadzili: Katarzyna Bańka i Sebastian Czaj
Studenci przygotowali tradycyjne stroje z poszczególnych regionów
Chin
Studenci przygotowali tradycyjne stroje z poszczególnych regionów Chin
Największy aplauz zdobyła najmłodsza uczestniczka Dnia Chińskiego
Xing Tong
Największy aplauz zdobyła najmłodsza uczestniczka Dnia Chińskiego Xing Tong

Fotografie: Agnieszka Sikora