Kronika UŚ

Ambasador Kanady gościem UŚ

Od 8 do 9 marca gościem Uniwersytetu Śląskiego był ambasador Kanady dr Daniel Costello. 8 marca w rektoracie UŚ ambasadora podjął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, natomiast 9 marca na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu Daniel Costello wygłosił dwa wykłady: „La Francophonie et le Canada” oraz „Canadian Multiculturalism and the Challenges and Benefits of Diversity”. Ambasador spotkał się również z władzami Wydziału Filologicznego.

Metropolie w Polsce – marzenia czy rzeczywistość?

10 marca w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyła się konferencja „Metropolie w Polsce – marzenia czy rzeczywistość? W kontekście aglomeracji górnośląskiej”. W debacie udział wzięli: prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, były minister spraw wewnętrznych i administracji dr Krzysztof Janik oraz były wojewoda śląski dr Tomasz Pietrzykowski. Organizatorami wydarzenia byli: Koło Naukowe Polityki Lokalnej i Regionalnej UŚ oraz Federacja Młodych Socjaldemokratów.

Święto Liczby Pi

Od 14 do 15 marca na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ po raz piąty odbyło się Święto Liczby Pi. Uroczystego otwarcia punktualnie o godzinie 9.42 (3 x Pi) dokonał dziekan Wydziału prof. UŚ dr hab. Maciej Sablik. Wykład inauguracyjny wygłosił dyrektor Instytutu Chemii UŚ prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański. Święto Liczby Pi jest przedsięwzięciem popularnonaukowym, które ma na celu promowanie nauk matematyczno-przyrodniczych. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania ciekawych eksperymentów i pokazów, a także projekcji filmowych, wykładów popularnonaukowych, symulacji komputerowych, gier i zabaw logicznych oraz przeprowadzenia wielu konkursów. Święto, tradycyjnie, adresowane jest do studentów i uczniów i cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Tydzień Mózgu

14 i 15 marca na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego odbyła się druga edycja „Tygodnia Mózgu”. Impreza ma na celu promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii: zagadnień budowy i funkcjonowania mózgu, technik jego badania, chorób psychicznych i neurologicznych oraz higieny umysłowej. Organizatorzy – Koło Naukowe Psychologii Ewolucyjnej i Etologii, a także pracownicy i doktoranci dwóch Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Pedagogiki i Psychologii – przygotowali nie tylko cykl wykładów, ale także warsztaty dla studentów i uczniów uczestniczących w wydarzeniu.

Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. S.M. Klimaszewskiego

16 marca na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ odbyła się sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Sędzimira Macieja Klimaszewskiego, rektora Uniwersytetu Śląskiego w latach 1980–1981, 1982–1990, w 10. rocznicę śmierci. Celem sesji było uczczenie pamięci organizatora Katedry Zoologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, współorganizatora Wydziału, który w latach 1973–2001 pełnił funkcję kierownika Katedry, prodziekana, dziekana, prorektora i rektora UŚ. Organizatorem sesji była Katedra Zoologii UŚ. Patronat nad wydarzeniem objęła prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

XV Konkurs Wiedzy Technicznej

16 marca na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach odbył się XV Konkurs Wiedzy Technicznej. Uczestnicy turnieju wzięli udział w teście, którego tematyka obejmowała zagadnienia z zakresu fizyki, matematyki, informatyki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych. Do tegorocznego konkursu zakwalifikowało się 120 uczniów z 40 szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego i z 2 szkół z województwa małopolskiego, tj. z Olkusza i Oświęcimia. Konkurs Wiedzy Technicznej to cykliczna impreza organizowana przez Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Impreza, której początki sięgają 1997 r., ma na celu zainteresowanie młodzieży szeroko rozumianą techniką, promowanie wśród uczniów przedmiotów ścisłych i zachęcanie ich do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych.

Umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej

21 marca w rektoracie UŚ podpisana została umowa o współpracy naukowo-badawczej i szkoleniowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a firmą Dynamax sp. z o.o. w Jaworzu. Współpraca ma się przyczynić do rozwoju nauki, opierać się będzie m.in. na poszukiwaniu odbiorców nowych technologii oraz szkoleniu personelu i studentów. Strony umowy będą współpracować w zakresie: organizacji wspólnych projektów badawczych oraz szkoleń, wykonywania badań naukowych i ekspertyz technicznych, wzajemnego udostępniania laboratoriów do celów badań naukowych i zajęć akademickich. Umowę podpisali: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Krzysztof Szymanowski, prezes zarządu Dynamax sp. z o.o.

Frankofonia 2011

23 marca na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu obchodzono Dzień Frankofonii. Studenci i pracownicy przygotowali prezentacje przybliżające kulturę i gospodarkę Francji. Ponadto odbył się spektakl teatralny pt. Rogacz wspaniały oraz quiz z nagrodami dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Gośćmi Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ byli delegaci Rządów Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii: Zénon Kowal (delegatura w Polsce) oraz Daniel Menschaert (delegatura w Maroku).

Prezentacja monety wydanej z okazji 30-lecia NZS

25 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ miała miejsce prezentacja monety upamiętniającej 30. rocznicę rejestracji Niezależnego Związku Studentów. Moneta została wydana przez Narodowy Bank Polski w dwóch nominałach: 2 zł oraz 10 zł. Przed oficjalną prezentacją odbyła się sesja historyczna oraz panel dyskusyjny zorganizowany przez NZS i katowicki oddział Izby Pamięci Narodowej.

„Metropolitalna gra interesów”

31 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyła się konferencja pod hasłem „Metropolitalna gra interesów – czyli co zrobić, żeby wszyscy zaczęli grać do jednej bramki”. Jej celem było m.in. poznanie błędów popełnionych we Francji podczas ponad pięćdziesięcioletniego zarządzania tamtejszymi metropoliami. W konferencji udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, konsul generalny Francji Alexis Chahtahtinsky, prezydent Katowic Piotr Uszok, przewodniczący zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski. Pośród francuskich prelegentów znaleźli się przedstawiciele metropolii francuskich: André Delpont, Euratlantique Bordeaux, były wicedyrektor Communauté Urbaine de Bordeaux (Metropolia Bordeaxu), Emmanuel Cellier z Agencji Urbanistycznej Grand Lyon i Paul Boino, dyrektor Instytutu Urbanistyki w Lyonie, Colin Rodet, dyrektor ds. planowania i koordynacji polityk miejskich w Saint-Étienne. Uczestnicy sesji podjęli zagadnienia procesu rozwoju zaawansowanej i wielofunkcyjnej współpracy międzygminnej, rozstrzygania sprzecznych interesów i ambicji metropolitalnych poszczególnych miast oraz sposobu angażowania społeczności w projekty metropolitalne. Konferencja została organizowana w ramach obchodów Dni Frankofonii przez Uniwersytet Śląski, Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach, Urząd Miasta Katowice i Metropolię Silesia.

Współpraca z Narodowym Uniwersytetem Technicznym Ukrainy

4 kwietnia odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu Śląskiego z prof. Sergiyem Sidorenko, prorektorem ds. współpracy z zagranicą Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy Kijowskiego Instytutu Politechnicznego w Kijowie. Rozmawiano o współpracy naukowej pomiędzy obiema uczelniami, wymianie studentów i pracowników naukowych oraz planowanym podpisaniu umowy dwustronnej o współpracy. Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy jest jedną z najstarszych uczelni technicznych w Europie (założono ją w 1898 r.). W 29 jednostkach dydaktycznych kształci blisko 40 tys. studentów.

Dzień kultury arabskiej

6 kwietnia na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu odbył się Dzień Kultury Arabskiej. W części naukowej studenci UŚ oraz zaproszeni goście przedstawili referaty związane z tematyką wydarzenia, m.in. „Strój w świecie arabskim”, „Kobieca seksualność w islamie na tle innych religii monoteistycznych”, „Taniec brzucha – historia, fakty i mity”. W ramach części artystycznej odbył się koncert oraz pokazy tańca arabskiego.

Dni socjologii

„Socjologia bez granic” to hasło VI Dni Socjologii, które odbyły się 6 i 7 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. W programie znalazły się liczne wykłady, m.in.: „Media społecznościowe a rewolucja: przykład Egiptu”, „Na granicy sex i gender − czyli perspektywa transseksualna”, „Elementy konstruujące tożsamość etniczną polskich Tatarów”, „Jak umierają granice i co dzieje się z nimi po śmierci? Kilka słów o Georgu Simmlu”, „Granice dobrego smaku – kilka słów o współczesnej reklamie”. Dodatkową atrakcją był turniej wiedzy społecznej dla studentów i wykładowców.

Finał V Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego

8 kwietnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbył się finał V Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego. Do ostatecznych rozgrywek zakwalifikowało się 29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy rozwiązywali zadania laboratoryjne z zakresu chemicznej analizy jakościowej. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Chemii UŚ, katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Pałac Młodzieży w Katowicach. Pierwszy etap Konkursu odbył się 1 marca 2011 r. Wzięło w nim udział 362 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie z województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego.

Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

Od 9 do 10 kwietnia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego miała miejsce XLVII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości. Uczestnicy mieli możliwość podziwiania eksponatów oraz wyrobów jubilerskich, ale również zakupienia niektórych okazów. W ramach wydarzenia 9 kwietnia w auli międzywydziałowej UŚ w Sosnowcu odbyła się XLVI Sesja Gemmologiczno-Paleontologiczna. Podczas sesji wystąpienia zaprezentowali pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi UŚ: dr Włodzimierz Łapota, mgr Michał Rakociński, dr Andrzej Boczarowski oraz mgr Dawid Surmik.

Tablica pamięci Krystyny Bochenek

10 kwietnia na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Krystyny Bochenek, wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, absolwentki filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystości wzięli udział: rodzina Krystyny Bochenek, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik. Tego samego dnia złożono kwiaty na grobie śp. Krystyny Bochenek. W kościele Mariackim oraz w katedrze Chrystusa Króla odbyły się koncerty z udziałem Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” oraz muzyków Filharmonii Śląskiej.

Dzień Kultury Chińskiej

12 kwietnia na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbył się Dzień Kultury Chińskiej, którego organizatorami byli: Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. W programie wydarzenia znalazły się m.in.: prezentacja tradycyjnego malarstwa chińskiego i kaligrafii, pokaz tradycyjnej mody chińskiej, recytacje starożytnych poematów, skecze, śpiewanie pieśni ludowych oraz degustacja potraw kuchni chińskiej. Gośćmi imprezy byli: szef sekcji edukacyjnej w ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie Wansheng Liu oraz Jianhua Yang, dyrektor Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Danuta Hübner gościem Uniwersytetu Śląskiego

13 kwietnia gościem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach była prof. dr hab. Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego. Posłanka spotkała się z prorektorem ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr. hab. Stanisławem Kucharskim. W auli Wydziału Nauk Społecznych wygłosiła wykład pt. „Przyszłość Unii Europejskiej z polskiej perspektywy”. Odwiedziła również laboratoria i pracownie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Wizyta prof. dr hab. Danuty Hübner miała na celu przedstawienie możliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dalszy rozwój nauki.

Sesja pamięci prof. Ireny Bajerowej

14 kwietnia w sali Rady Wydziału Filologicznego im. Z. J. Nowaka w Katowicach miała miejsce sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Ireny Bajerowej w 90. rocznicę urodzin. Podczas konferencji zaprezentowano drugie wydanie monografii Ireny Bajerowej pt. Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku. Badaczkę wspominały m.in.: prof. dr hab. Danuta Ostaszewska, dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ dr hab. Joanna Sobczykowa.