Metropolitalna gra interesów

31 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyła się
konferencja pt. „Metropolitalna gra interesów – czyli co zrobić, żeby
wszyscy zaczęli grać do jednej bramki”
31 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyła się konferencja pt. „Metropolitalna gra interesów – czyli co zrobić, żeby wszyscy zaczęli grać do jednej bramki”
Dr Robert Pyka (Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach)
Dr Robert Pyka (Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach)
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Prezydent Katowic Piotr Uszok
Prezydent Katowic Piotr Uszok
Wśród francuskich prelegentów znaleźli się przedstawiciele takich metropolii, jak: Lyon, Bordeaux czy Saint-Étienne. Goście podjęli m.in.: zagadnienia procesu rozwoju zaawansowanej i wielofunkcyjnej współpracy międzygminnej, rozstrzygania sprzecznych interesów i ambicji metropolitalnych poszczególnych miast, sposobu angażowania społeczności w projekty metropolitalne
Wśród francuskich prelegentów znaleźli się przedstawiciele takich metropolii, jak: Lyon, Bordeaux czy Saint-Étienne. Goście podjęli m.in.: zagadnienia procesu rozwoju zaawansowanej i wielofunkcyjnej współpracy międzygminnej, rozstrzygania sprzecznych interesów i ambicji metropolitalnych poszczególnych miast, sposobu angażowania społeczności w projekty metropolitalne


Fotografie: Agnieszka Sikora