Prof. dr hab. Danuta Hübner odwiedziła laboratoria Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, po których oprowadziła ją dziekan prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko
Danuta Hübner z wizytą w Uniwersytecie Śląskim

Przyszłość należy do was

Posłanka Parlamentu Europejskiego spotkała się z władzami uczelni, wygłosiła wykładna Wydziale Nauk Społecznych i odwiedziła laboratoria Wydziału Biologii i OchronyŚrodowiska. Mówiła o perspektywach rozwoju Europy i przekonywała, że przyszłość zależy od stopnia otwarcia młodych ludzi na wiedzę.

Prof. dr hab. Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego
Prof. dr hab. Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego

Prof. dr hab. Danuta Hübner była gościem Uniwersytetu Śląskiego 13 kwietnia. Wizyta posłanki do Parlamentu Europejskiego rozpoczęła się od spotkania z prorektorem ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr. hab. Stanisławem Kucharskim. W auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych gościa powitał prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, dziekan WNS, oraz Mateusz Gogolewski, przewodniczący Samorządu Studenckiego WBiOŚ. Posłanka wygłosiła wykład pt. „Przyszłość Unii Europejskiej z polskiej perspektywy”. Mówiła o zmieniającej się Europie i świecie, a także o możliwych drogach rozwoju.

– Jestem przekonana, że świat dokonuje jednego z największych zwrotów w historii. Żyjemy w okresie przełomu, zmian demograficznych, klimatycznych, globalizacji. Zmiany zachodzą w całym świecie. Dynamicznie rozwijają się gospodarki wschodnie. Europa już nie stanowi centrum. Wchodzi w okres ubytku ludności. Europejczyków jest coraz mniej. Przestajemy być mierzalnym centrum świata. Dlatego rodzi się pytanie: czy chcemy to uznać i oddać przewodnictwo innym czy jesteśmy w stanie mobilizować nasze gospodarki? Jestem przekonana, że tylko jednocząca się Europa może wyzwalać taki potencjał, który pozwoli stawić czoła różnorodnym zagrożeniom. Pomimo tego, że Europa ma skłonność do myślenia narodowego, nie ma takiego państwa na tym kontynencie, które mogłoby samodzielnie zmierzyć się ze światem – mówiła podczas wykładu prof. Danuta Hübner.


Była minister i komisarz unijna dostrzega przemiany zachodzące w Unii Europejskiej. Zauważa, że na przestrzeni ostatnich pięciu, sześciu lat struktura instytucji i myślenie o idei wspólnoty europejskiej zmieniły się. Danuta Hübner przestrzega przed ryzykiem Europy dwóch prędkości. Do takiego zjawiska „rozchodzenia się” Europy może dojść w wyniku zbyt wolnego rozszerzania strefy euro. Eurodeputowana proponuje stawianie na wzrost i konkurencyjność.
– Dzisiaj nie wystarczy porównywać się z Ameryką. Jesteśmy w sytuacji kryzysu długu publicznego. Przez najbliższe lata będziemy w nastroju oszczędzania. Pojawiają się głosy, aby ciąć budżety narodowe i budżet Unii Europejskiej. To pogląd niesłuszny. Budżet unijny to budżet inwestycyjny, mający charakter katalizacyjny. Inwestycje dają gwarancję sukcesu, są silnie koordynowane. W 95 proc. te pieniądze wracają do państw europejskich – powiedziała Danuta Hübner.

Prof. dr hab. Danuta Hübner na Wydziale Nauk Społecznych wygłosiła wykład pt. „Przyszłość Unii Europejskiej z polskiej perspektywy”
Prof. dr hab. Danuta Hübner na Wydziale Nauk Społecznych wygłosiła wykład pt. „Przyszłość Unii Europejskiej z polskiej perspektywy”
Posłanka zwróciła się podczas wykładu do studentów: – Wasza siła będzie wynikała w dużej mierze z waszego otwarcia na wiedzę. Moim obowiązkiem, jako belfra akademickiego, jest uświadamiać pokolenie, które wkrótce przejmie pałeczkę. Integracja europejska jest stałym elementem naszego krajobrazu. Jest spoiwem, które pozwala spokojnie spać. Mamy machinę pozwalającą rozwiązywać spory, konflikty. Dziś wydaje się to prostym, oczywistym pomysłem. Kolejne pokolenia muszą dbać o kształtowanie integracji. Projekt europejski nie jest czymś stałym, nieustannie się rozwija, odpowiada na wyzwania. Roboty będzie dużo, myślę, także w przyszłości. Europa żyje pytaniem egzystencjalnym: jakiej Unii Europejskiej chcielibyśmy? – postawiła pytanie prof. Hübner.

Gość Uniwersytetu Śląskiego wyraziła również nadzieje wiązane z polską prezydencją w Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 lipca. – Prezydencja nie jest okresem, kiedy załatwia się swoje interesy. To będzie trudny czas – mówiła.
– Jest oczywiste, że trzeba będzie zdecydować o strategiach wychodzenia z Afryki Północnej i pomocy krajom ogarniętym konfliktami. Mam nadzieję także, że nam – Polakom – uda się udowodnić, że potrafimy dbać o interesy Unii Europejskiej. Być może odejdziemy od retoryki klęski, mówienia: „Unia to jacyś oni”, a zaczniemy mówić: „Unia to my” – zakończyła swoje wystąpienie Danuta Hübner.

Po wykładzie na Wydziale Nauk Społecznych Danuta Hübner odwiedziła pracownie i laboratoria Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Jagiellońskiej. Spotkała się z władzami dziekańskimi, pracownikami i studentami. Doradzała, jak wykorzystywać fundusze unijne do konkretnych projektów naukowych. Posłanka była zainteresowana jakością kształcenia na Uniwersytecie Śląskim. Zachęcała studentów to korzystania z wyjazdów, jakie oferują programy unijne, w szczególności Erasmus. Parlamentarzyści europejscy chcą, aby od 2020 r. w programie wszystkich kierunków studiów był obowiązkowy, co najmniej półroczny pobyt na uczelni zagranicznej. Dzięki takim wyjazdom można zdobyć nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale zmienić sposób myślenia o świecie. Danuta Hübner przyjechała do Katowic na zaproszenie Samorządu Studenckiego UŚ. Spotkanie odbyło się w ramach 7. Festiwalu Nauki.

 

Danuta Hübner (ur. 1948) – polityk, była minister ds. europejskich w rządzie Leszka Millera, pierwsza polska komisarz w Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej, od 2009 r. posłanka do Parlamentu Europejskiego. W 1971 r. ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej), w 1974 r. doktoryzowała się na tej uczelni, a w 1980 r. została doktorem habilitowanym. 18 lutego 1992 r. uzyskała tytuł profesora nauk ekonomicznych. Uhonorowana tytułami doktora honoris causa w dziedzinie ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii, doktora honoris causa w dziedzinie prawa Uniwersytetu Sussex oraz w dziedzinie nauk politycznych Universita degli Studi Camerino i Universite de Valenciennes. W 1996 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autorka wielu publikacji naukowych, artykułów i książek.

Na podstawie:
www.danuta-hubner.pl

 

Autorzy: Jolanta Kubik
Fotografie: Agnieszka Sikora