Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez kadrę uniwersytecką

Partnerzy w nauce

2 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbył się IV Zjazd Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego. Wydarzenie było częścią projektu realizowanego przez uczelnię: „Partnerzy w nauce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007−2013, Poddziałanie 3.3.4, Modernizacja treści i metod kształcenia.
 

Projekt „Partnerzy w nauce” to odpowiedź Uniwersytetu jako ośrodka wiedzy otwartego dla wszystkich. Realizowany jest przez Wszechnicę Uniwersytetu Śląskiego w 79 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województw: małopolskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego. Głównym celem projektu jest kształtowanie u uczniów szkół ponadgimnazjalnych kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych oraz przedsiębiorczości i inicjatywności.
 

Każda ze szkół, biorących udział w projekcie w trakcie uczestniczy w zajęciach kół naukowych i zajęciach dodatkowych organizowanych w szkołach, wycieczkach naukowych, obozach, a także organizuje na terenie swojej szkoły festiwale nauki. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie mają możliwość nabycia umiejętności planowania ścieżki swojego rozwoju w ramach „Warsztatów Aktywności Własnej”, które są również częścią projektu. Uczniowie mają możliwość zaprezentowania dotychczasowych dokonań i osiągnięć oraz wzięcie udziału w konkursach organizowanych w ramach projektu. Laureaci, oprócz otrzymanych nagród rzeczowych, wezmą również udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej i na zakończenie projektu otrzymają swoje portrety na pamiątkę.

Autorzy: RED.
Fotografie: Joanna Dawidowska