Konferencja skierowana była do członków, sympatyków PSPO i studentów zainteresowanych obszarem psychologii pracy i organizacji
Konferencja naukowa „W poszukiwaniu tożsamości psychologii pracy i organizacji”

Pomiędzy pragnieniem a koniecznością

Poszukując własnej tożsamości, człowiek zwraca się ku sobie, aby uchwycić zarówno własną odrębność, jak i niepowtarzalność. Towarzyszy temu pragnienie odnalezienia wartości wspólnych z innymi oraz dostrzeżenia tego, co nas wyróżnia. Podobnie grupy czy organizacje stoją wobec rozstrzygnięć związanych ze swoją tożsamością. Wiek XXI, według wielu zapowiedzi, ma być wiekiem psychologii. Kreatywność, proaktywność, ciągłe doskonalenie się, innowacyjność czy zespołowość – to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stajemy we współczesnych organizacjach.


Konferencja „W poszukiwaniu tożsamości psychologii pracy i organizacji”, zorganizowana została 7 kwietnia przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (PSPO) na Uniwersytecie Śląskim. Skierowana była do członków, sympatyków PSPO i studentów zainteresowanych obszarem psychologii pracy i organizacji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele nauki: prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prof. dr hab. Stanisław Witkowski, dr hab. Zbigniew Spendel, biznesu: m.in. Jerzy Piekarczyk (Arcelor Mittal Poland), Danuta Cebeterewicz-Goliwąs (Poczta Polska SA), dr Anna Węgrzyn (BPSC S.A.), Grzegorz Baran (BPSC S.A.), Magdalena Lewandowska (Alta), Joanna Martyka (Główny Instytut Górnictwa), Marta Bem (Państwowa Inspekcja Pracy – Główny Inspektorat Pracy), Agnieszka Bednarska (HRMASTERS) oraz inni zaproszeni eksperci: Tomasz Szpikowski (wiceprezes Rady Nadzorczej Work Service SA) i Marianna Durczok (redaktor TVP).
 

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik – prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji
Prof. dr hab. Barbara Kożusznik – prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

– Jakie znaczenie dla rozwiązywania problemów świata współczesnego, globalnego, ma nasza specjalność? W jakie dodatkowe kompetencje powinniśmy wyposażyć psychologów, aby mogli sprostać tym wymaganiom? Na czyich usługach jest psycholog? Pracownika, zarządu, związków zawodowych…? – takie pytania na początku konferencji zadała prof. dr hab. Barbara Kożusznik (Uniwersytet Śląski, prezes PSPO), wskazując na konieczność znalezienia odpowiedzi na wiele pytań, również z obszaru etyki. Zwróciła także uwagę na potrzebę podejmowania wspólnych inicjatyw praktyków i teoretyków, co doskonale wpisuje się w postulaty Komisji Europejskiej o współpracy nauki i biznesu. Podkreśliła także wagę współpracy w szerszym horyzoncie z organizacjami międzynarodowymi.
 

Tomasz Szpikowski zwrócił uwagę, iż biznes potrzebuje partnerów rozumiejących organizacje oraz trendy w gospodarce, szczególnie w obecnych turbulentnych czasach, gdzie jedna błędna decyzja może na długie miesiące zdestabilizować funkcjonowanie firmy. Wskazał w ten sposób na kwestię profesjonalizacji w obszarze psychologii organizacji. Organizacja niezależna, taka jak PSPO, ma ogromne szanse stać się płaszczyzną współpracy praktyków i teoretyków – tym bardziej, iż obecnie poszukuje się raczej grupy ekspertów, konkretnych specjalistów, nie zaś omnibusów. Czy media, jako partner psychologa w procesie kreowania wizerunku zawodowego, są jego sprzymierzeńcem? Wokół tego problemu skupiła się Marianna Durczok, wskazując na konkretne korzyści dla psychologa wynikające z kontaktu z dziennikarzami, umiejętności autoprezentacji oraz przestrzegając przed utratą wiarygodności – kiedy to ekspert staje się celebrytą.
 

Panel dyskusyjny na temat coachingu poprowadziła dr Agnieszka Fornalczyk (Uniwersytet Wrocławski, HR Projekt). Uczestnicy: dr Anna Syrek (ekspert coachingu), dr Joanna Mesjasz (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław) zastanawiali się, czy psycholodzy nie powinni stworzyć własnej akredytacji dla coachów-psychologów. Panel dyskusyjny na temat podejścia kompetencyjnego w zarządzaniu
ludźmi poprowadziła dr Marta Stasiła- Sieradzka (Uniwersytet Śląski), a udział w nim wzięli Magdalena Lewandowska oraz Anna Węgrzyn. Dyskusja skupiła się wokół zagadnienia miejsca i proporcji pracy psychologa przy analizie stanowiska pracy oraz doborze metod badania właściwości pracy ze zwróceniem uwagi na charakter oraz wielkość organizacji. Zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia technologicznego dla psychologów tak, aby metody pracy były adekwatne do zapotrzebowania oraz wyzwań przyszłości. Ostatni panel dyskusyjny, poświęcony tematyce diagnozy psychologicznej i metod projekcyjnych, poprowadziła dr Barbara Mróz (Uniwersytet Wrocławski), zaś dyskutantami byli: dr Jagoda Stompór-Świderska (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr Jarosław Polak (Uniwersytet Śląski).
 

– Psycholog organizacji próbuje godzić dwa żywioły: ludzi i organizacje oraz praktykę
i teorię – podsumowała prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Jest to wyzwanie na bliższą i dalszą przyszłość.

 

Autorzy: Agata Diec
Fotografie: Izabela Staszewska