Promocja książki ks. prof. zw. dr. hab. Wincentego Myszora

„Spotkanie” z Ojcami Kościoła

Kolejna, po tłumaczeniu Ewangelii Judasza oraz Kodeksów z „Biblioteki z Nag Hammandi”, pozycja ks. prof. Wincentego Myszora na temat gnozy trafia do rąk czytelników. Promocję książki uświetniła dyskusja znawców patrologii z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich.

 

<p>Od lewej: ks. prof. Edward Staniek, ks. prof. Wincenty Myszor, ks. prof. Norbert Widok, mgr Ludmiła Lach-Bartlik, ks. prof. Jan Słomka</p>

Od lewej: ks. prof. Edward Staniek, ks. prof. Wincenty Myszor, ks. prof. Norbert Widok, mgr Ludmiła Lach-Bartlik, ks. prof. Jan Słomka

O swojej pracy naukowej: opracowaniach, tłumaczeniach i komentarzach tekstów Ojców Kościoła oraz dyskusjach z nowymi wyznawcami gnozy wspominał 16 lutego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor, podczas sesji promującej jego nową książkę Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane. Promocji towarzyszyła dyskusja nad miejscem patrologii w dzisiejszej teologii.

Zainteresowanie stanem badań na temat gnozy jest wśród polskich teologów znikome. Rezultaty tych dociekań cieszą się jednak popularnością w kręgach nowych gnostyków. – Kiedy spotykałem autentycznych gnostyków, mówili, że ja jestem kryptognostykiem. Odwzajemniałem się takiemu rozmówcy stwierdzeniem, że w prawdzie pan jest gnostykiem, ale też kryptokatolikiem, ze względu na zainteresowanie tymi kwestiami. Ale to była dyskusja z gnostykiem, nie z teologiem – opowiadał ks. prof. Wincenty Myszor uczestnikom sesji. Niejednokrotnie teologowie w Polsce instrumentalnie traktują również Ojców Kościoła. Stan ich wiedzy daleko odbiega od wyników badań. W tym kontekście ks. prof. Myszor stawia otwarte pytanie – czy nasza praca: tłumaczenie tekstów źródłowych i opracowań nie jest czasami daremna? Czy nie odgrzewamy tematów, którymi teologowie się nie interesują?

Ks. prof. Wincenty Myszor jest jednym z czołowych polskich znawców gnozy i patrologów (badaczy Ojców Kościoła). W środowisku katowickiej Alma Mater zasłynął m.in. z organizacji Wydziału Teologicznego oraz pełnionej tam dwukrotnie funkcji dziekana. Szerszym odbiorcom znany jest zwłaszcza z tłumaczenia z języka oryginalnego apokryficznej Ewangelii Judasza. W 2005 roku zapoczątkował na naszym Uniwersytecie serię patrystyczną „Studia Antiquitatis Christianae Series Nova”. Obecnie jego nowa książka ukazała się jako jedenasty tom tej serii.

– Chodziło o zebranie ważniejszych publikacji ks. prof. Wincentego Myszora, już kiedyś opublikowanych w innych periodykach naukowych: od tych powstałych na początku jego działalności naukowej, aż do najnowszych. Z ponad trzystu publikacji wybrano około pięćdziesiąt i podzielono je tematycznie według czterech obszarów badawczych. Prezentowany tom obejmuje publikacje z pierwszego działu, czyli gnostycyzm i teologię Ireneusza z Lyonu – informowała zebranych mgr Ludmiła Lach-Bartlik, redaktor książki.

Książka Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane różni się znacząco od monografii, które ukazały się w niej wcześniej. Celem serii były w pierwszym rzędzie badania źródłowe, dopiero później opracowania współczesne, w tym wyniki młodych naukowców. Zdaniem ks. prof. Wincentego Myszora jedenasty tom nie współgra z tym założeniem. Nie ulega jednak wątpliwości, że umieszczone w nim teksty, powstałe na przestrzeni ostatnich trzydziestu pięciu lat pracy naukowej badacza, dają czytelnikowi możliwość całościowego spojrzenia na gnozę z II i III wieku.

Po raz pierwszy w prezentacji kolejnej monografii „Studiów…” uczestniczyli tak licznie członkowie Rady Naukowej serii: ks. prof. dr hab. Jan Słomka (Katowice), ks. prof. dr hab. Edward Staniek (Kraków), ks. dr hab. Andrzej Uciecha (Katowice), ks. dr hab. prof. UO Norbert Widok (Opole), ks. dr hab. Antoni Żurek (Tarnów). Ich opinie posłużyły również do dyskusji nad przyszłym kształtem serii wydawniczej.

– Spiritus movens serii jest ks. prof. Wincenty Myszor, a my jako Rada Naukowa towarzyszymy, ale wszystkie decyzje wydawnicze i inicjatywy są dziełem w dużej mierze jednoosobowym. To istotne, że niemal od samego początku istnienia Wydziału Teologicznego w Katowicach zafunkcjonowała wydawana i redagowana tutaj seria patrystyczna, która już jest znacząca w krajobrazie Polski – podkreślił ks. prof. dr hab. Jan Słomka, kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej UŚ.

Spotkanie zakończyła dyskusja z przedstawicielami innych dyscyplin teologicznych i podsumowanie ks. prof. Wincentego Myszora na temat sensu zawodu patrologa.

– Naszą pracę pojmuję jako służebną, w sensie umożliwienia spotkania z autentycznymi Ojcami Kościoła, nie tylko preparowanymi na użytek jakiś ideologii, jakiejś innej specyficznej teologii, która nie jest historyczną.

Autorzy: Damian Guzek
Fotografie: Grzegorz Strzelczyk