Monika Adamczyk, opiekun stażu w Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz stażystka Katarzyna Gajowniczek, studentka kulturoznawst
Narodowe Centrum Kultury: „Staże w instytucjach kultury”

Mam doświadczenie w Kulturze

„Ludzie, projekty, pomysł, rozwój” – to motto programu Kurs na Kulturę, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, w ramach którego prowadzony jest program stażowy dla studentów i absolwentów kierunków humanistycznych. Rozpoczęła się właśnie edycja wiosenna.

Projekt „Staże w instytucjach kultury” skierowany jest do absolwentów oraz studentów ostatnich trzech lat studiów artystycznych lub humanistycznych, którzy nie ukończyli 28. roku życia. Stażyści nie otrzymują wynagrodzenia za udział w praktykach, zyskują natomiast możliwość zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury.

– Projekt aktywizuje młodych na rynku pracy sektora kultury, umożliwiając przede wszystkim zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Tym samym instytucje oferujące miejsca stażowe zyskują pomoc w bieżących programach i projektach – mówi Irmina Recka-Wyżga, pracownik Działu Rozwoju Kultury NCK.

W okresie naboru instytucje oraz studenci przesyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej: www.kursnakulture. pl. Następnie NCK kieruje kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, biorąc pod uwagę wymagania określone przez instytucje w kwestionariuszu. Warto zaznaczyć, że studenci sami mogą wskazać konkretną instytucję kultury, organizację pozarządową lub firmę prowadzącą działalność związaną z omawianym sektorem, w której chcieliby odbyć staż.

W edycji jesienno-zimowej wzięły udział cztery instytucje z województwa śląskiego: Galeria Architektury SARP, Filharmonia Śląska, Miejski Dom Kultury „Koszutka” oraz Stowarzyszenie Teatralne Tespis.

Opiekunowie stażystów podkreślają, że zakres obowiązków jest każdorazowo ustalany ze studentem, przede wszystkim pod kątem jego zainteresowań czy umiejętności. Rodzaj powierzanych zadań zależy również od typu organizacji, do której trafia stażysta. – W naszej instytucji praktykant może na przykład współpracować przy realizacji działań promocyjnych i marketingowych poprzez przygotowywanie informacji o programach koncertowych czy pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania – mówi Monika Adamczyk, kierownik Biura Marketingu, Promocji i Projektów Filharmonii Śląskiej. Główną zaletą stażu jest nie tylko zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, lecz również wiedza związana z funkcjonowaniem instytucji kultury od strony praktycznej. Organizacja różnego rodzaju imprez kulturalnych i wystaw, tłumaczenie i redagowanie tekstów, przygotowywanie dokumentacji czy wniosków to tylko niektóre z zadań realizowanych przez stażystów podczas praktyk w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” czy w Galerii Architektury SARP.

Czas trwania programu jest również ustalany między stażystą i jego opiekunem. W roku akademickim trwa on około 3 miesięcy, przy założeniu, że studenci będą odbywali praktyki w trybie 2 dni roboczych w tygodniu. – Plan stażu był dopasowany do moich zajęć na uczelni, nie było problemu z ustaleniem terminów – mówi Katarzyna Gajowniczek, studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, odbywająca praktyki w Filharmonii Śląskiej.

Każdy stażysta po zakończeniu współpracy z instytucją otrzymuje opinię opiekuna oraz odpowiednie zaświadczenie. – Praktykanci oraz opiekunowie proszeni są ponadto o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której NCK bada między innymi wpływ udziału w programie na drogę zawodową stażystów oraz efektywność pracy instytucji kultury – mówi Irmina Recka-Wyżga. Jak wynika z raportu przygotowanego przez zespół NCK, spośród 71 stażystów, którzy wzięli udział w programie w 2009 roku i wypełnili ankiety ewaluacyjne – 39 było aktywnych zawodowo po ukończeniu stażu, przy czym 10 osób zostało zatrudnionych w instytucjach, w których odbywali praktyki. – Półtora roku temu odbyłem staż w Galerii Architektury SARP w Katowicach. Zdobyłem spore doświadczenie, potem wziąłem udział w szkoleniu dla najlepszych stażystów, obecnie prowadzę własną firmę, także w sektorze kultury – mówi Jakub Skorupa, wówczas student kulturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Najlepsi stażyści mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez NCK, obejmujących zagadnienia związane z trzecim sektorem kultury, sponsoringiem w działalności kulturalnej, public realtions oraz sztuką negocjacji.

Autorzy: Małgorzata Kłoskowicz
Fotografie: Małgorzata Kłoskowicz