Nekrolog

 
 

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

prof. zw. dr. hab. Jana Baszkiewicza

profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
z którym związany był naukowo i dydaktycznie w latach 1968-1973.

W latach 1959-1968 zatrudniony w Uniwersytecie Wrocławskim,
od 1973 roku pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego,
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

Wybitny Uczony w dziedzinie prawa, historii i politologii,
autor fundamentalnych dzieł z zakresu historii i teorii państwa oraz historii myśli politycznej
i ruchów społecznych, światowej sławy znawca epoki Oświecenia oraz historii Francji.

Niekwestionowany Autorytet naukowy, uznany w kraju i za granicą,
wybitny Uczony i Pedagog – wychowawca wielu pokoleń naukowców,
dla których pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

W Osobie Pana Profesora Jana Baszkiewicza utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca
i prawego charakteru, cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny Uczony i wielki Humanista, wspaniały Przyjaciel, życzliwy, mądry i szlachetny.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom i Wychowankom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają

Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan - Rektor UŚ w latach 1990-1996

oraz cała Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego