Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Zastrzyk gotówki i wiary w swoje możliwości

Od wielu lat Uniwersytet Śląski znajduje się w ścisłej czołówce pod względem liczby przyznawanych stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Na liście tegorocznych stypendystów nasza uczelnia zajęła czwarte miejsce w kraju. Doceniono osiągnięcia w nauce 64 studentów UŚ. Wśród nich znaleźli się: Anna Szczepanek, studentka V roku filologii polskiej, Wojciech Kiljańczyk, student II roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku socjologia, komunikacja społeczna oraz studiów doktoranckich na kierunku socjologia, Marcin Moroń, student V roku psychologii oraz Aleksandra Leśniak, studentka V roku socjologii oraz III roku zarządzania.

Prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz, prorektor ds. kształcenia, prowadził uroczystość wręczenia stypendiów najlepszym studentom
Prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz, prorektor ds. kształcenia, prowadził uroczystość wręczenia stypendiów najlepszym studentom

Spośród grona studentów wyróżniły ich umotywowany był pracą w ramach członkonie tylko dobre wyniki w nauce. W staraniach stwa i prezesury w Kole Naukowym Psycholo o stypendium równie ważne były: działalność gii Ewolucyjnej i Etologii UŚ. – Brałem udział naukowa, udział w życiu uczelni, wolontaria-w konferencjach naukowych, publikowałem, ty. Anna Szczepanek, studentka filologii pol-realizowałem projekty badawcze. Zajmowaskiej, przypuszcza, że niemałą rolę odegrała łem się też pracą w strukturach studenckich w jej przypadku duża liczba różnego typu oraz wolontarystyczną pracą z dziećmi i osopublikacji oraz dokumentacja doświadczenia bami dorosłymi – mówi Moroń.

Wysiłki zostały docenione

Studenci UŚ podkreślają przy tym, że stypendia nie były dla nich celem samym w sobie. – Stypendium daje mi przede wszystkim satysfakcję. Nigdy jednak nie robiłam nic specjalnie po to, żeby je uzyskać. Niektóre z przedsięwzięć, w których brałam udział, były i czasochłonne, i pracochłonne, ale uczestniczyłam w nich tylko dlatego, że mnie interesowały. Wnioski o stypendium składałam „przy okazji”. Tym bardziej cieszę się, że moje wysiłki zostały docenione. Mam nadzieję, że i w przyszłości uda mi się żyć z tego, co mnie pasjonuje – mówi Anna Szczepanek. Marcin Moroń uważa, że otrzymane stypendium jest zarówno uznaniem, jak i motywacją do dalszej pracy. – Uznaniem, gdyż na adekwatne uzasadnienie wniosku pracowałem przez kilka lat studiów.

Od lewej: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Wojciech Kiljańczyk oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
Od lewej: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Wojciech Kiljańczyk oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz

Wyróżnienie w postaci otrzymania stypendium, jak i „zastrzyk finansowy”, dopingują do dalszej pracy i pozwalają na rozwój. W szerszym planie to stypendium jest również pewną nobilitacją dla wszystkich środowisk, w których funkcjonuję: mojej rodziny, członków i opiekuna KN Psychologii Ewolucyjnej i Etologii, którym wiele zawdzięczam, oraz wielu spotkanych, życzliwych mi osób – zaznacza Moroń. Dla Aleksandry Leśniak stypendium jest przede wszystkim szansą na dalszy rozwój. – Nie ukrywam, że to bardzo miły dowód uznania i potwierdzenia, że to, co robię, jest dobre i prowadzi we właściwym kierunku. Warto poświęcić więcej czasu na rzecz pracy wolontariusza czy na praktyki, aby w późniejszym okresie cieszyć się właśnie taką comiesięczną nagrodą – przyznaje studentka socjologii i zarządzania.

 

Na książki, stancję i podróże

Ministerialne stypendium to kwota 1300 zł miesięcznie, wypłacana przez okres 10 miesięcy. Na co przydają się stypendystom te pieniądze?

Aleksandra Leśniak przeznaczy je na książki oraz dodatkowy kurs językowy, który związany jest z jej wyjazdem na stypendium Erasmusa. Ponadto postara się odłożyć część pieniędzy na studia podyplomowe oraz studnia drugiego stopnia. Na edukację przeznaczy swoje stypendium również Marcin Moroń. – Z dalszym kształceniem w rzemiośle psychologa wiążą się istotne wydatki. Celem, który uda mi się zrealizować dzięki uzyskanym środkom w pierwszym rzędzie, będzie kurs Szkoły Trenerów. Zapewne część środków przeznaczę też na uzupełnienie podręcznej biblioteczki i planowane od dawna wydarzenia kulturalne – mówi Moroń. Annie Szczepanek zastrzyk finansowy pomógł w usamodzielnieniu się. – Wynajęłam pokój i uczę się rzeczy bardziej praktycznych, niż dotychczas – chociażby tak prozaicznych, jak gotowanie. Poza tym, jeśli tylko czas na to pozwala, wyruszam to tu, to tam, podróżuję na różne sposoby. Interesują mnie również języki obce, głównie portugalski. Niedawno zaczęłam uczyć się też rosyjskiego – mówi.

Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś z grupą stypendystów – studentów nauk społecznych
Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś z grupą stypendystów – studentów nauk społecznych

Sukcesy wskazują dalszą drogę

Wojciech Kiljańczyk pracuje obecnie w Biurze Karier UŚ. – Chciałbym nadal tam pracować, ale nie ukrywam, że chciałbym również część swojego życia zawodowego zagospodarować w kontekście pracy naukowej. Sprawa jest trudna, bo uczelnie nie są chętne, żeby zatrudniać młodych naukowców. To zrozumiałe, nie wszystkich można zatrudnić w momencie, gdy tytuł magistra nie znaczy tyle, ile jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Będę się jednak starał i nadal rozwijał – obiecuje. Aleksandra Leśniak przyznaje, że dzięki wolontariatowi w Dziale Informacji i Promocji UŚ, wzrosło jej przekonanie do tego, że lubi i potrafi prowadzić projekty. – Dlatego prawdopodobnie będę szukać pracy jako koordynator kampanii promocyjnych lub założę własną działalność gospodarczą wykorzystującą moje pomysły oraz doświadczenie. Na szczęście, dzięki mojemu wykształceniu nie muszę się zamykać na jedną drogę zawodową, przydadzą się również umiejętności nabyte podczas różnych akcji, projektów i badań. Jestem dobrej myśli – podkreśla z uśmiechem.

Lista stypendystów Uniwersytetu Śląskiego 2010/2011 r.

Wyróżnienia za osiągnięcia w nauce

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

 • Tomasz Burdzik
 • Magdalena Cebula
 • Kamila Czaja
 • Anna Duda
 • Kamila Kruszyńska
 • Marta Pabian
 • Agnieszka Pogrzeba
 • Katarzyna Popiel
 • Joanna Soćko
 • Ewelina Suszek
 • Sylwia Wacławik
 • Agata Wilczek

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

 • Łukasz Lamża

Wydział Artystyczny

 • Ewa Deja
 • Agnieszka Muras
 • Anna Pluta
 • Anna Witkowicz

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 • Michał Słota

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • Anna Brandt
 • Hanna Jarosz
 • Katarzyna Joniec
 • Katarzyna Kubacka
 • Agata Malec
 • Marcin Moroń
 • Karolina Orlikowska
 • Sandra Orlińska
 • Beata Rusnarczyk

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

 • Justyna Jabłeka
 • Irena Foks
 • Przybysława Tomiczek

Wydział Filologiczny

 • Aleksandra Bączek
 • Piotr Gorliński-Kucik
 • Kamila Kuros
 • Magdalena Mikrut
 • Anna Szczepanek
 • Daria Trela
 • Ewa Walewska

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 • Marek Biedrzycki
 • Piotr Idzik
 • Mateusz Jurczyński
 • Joanna Marzec
 • Weronika Siwek
 • Łukasz Skórka
 • Paweł Zwoleński

Wydział Nauk o Ziemi

 • Małgorzata Małecka

Wydział Nauk Społeczych

 • Wojciech Kiljańczyk
 • Marta Kowalska
 • Artur Kowalski
 • Aleksandra Leśniak
 • X
 • Agata Muszyńska
 • Patrycja Nowak
 • Anna Orska
 • Joanna Podgórska
 • Jarosław Sitek
 • Marcin Smierz
 • Klaudia Socha
 • Magdalena Urbanowicz
 • Jarosław Wichura
 • X
 • Aleksandra Antonina Wycisk

Wydział Prawa i Administracji

 • Anna Hlebicka-Józefowicz
 • Karolina Anna Karbownik

Wydział Teologiczny

 • Damian Guzek

Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia sportowe

Wydział Prawa i Administracji

 • Joanna Taczewska
Autorzy: Katarzyna Rożko
Fotografie: Agnieszka Szymala