Stopnie naukowe

Doktoraty:

 • dr Agata Nowak Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki
 • dr Miłosław Chodacki Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • dr Barbara Mitrenga Wydział Filologiczny
 • dr Tomasz Kaliściak Wydział Filologiczny
 • dr Katarzyna Michalczyk Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • dr Agata Walencik Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki
 • dr Anna Gorczyca-Goraj Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki
 • dr Mariola Kądziołka-Gaweł Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki
 • dr Aleksandra Piórkowska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki
 • dr Tomasz Płociniczak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • dr Szymon Kostek Wydział Filologiczny
 • dr Agnieszka Lasek Wydział Filologiczny
 • dr Magdalena Błaszak Wydział Filologiczny
 • dr Agata Łomnicka Wydział Filologiczny
 • dr Robert Rajczyk Wydział Nauk Społecznych

Habilitacje:

 • dr hab. Aleksandra Grzybowska Wydział Filologiczny
 • dr hab. Przemysław Marciniak Wydział Filologiczny
 • dr hab. Agata Aleksandra Kluczek Wydział Nauk Społecznych
 • dr hab. Andrzej Charciarek Wydział Filologiczny
 • dr hab. Teresa Wilk Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik Wydział Filologiczny
 • dr hab. Andrzej Jarosław Witkowski Wydział Nauk o Ziemi
 • dr hab. Katarzyna Tałuć Wydział Filologiczny
 • dr hab. Piotr Boroń Wydział Nauk Społecznych
 • dr hab. Roman Włodyka Wydział Nauk o Ziemi
 • dr hab. Tomasz Sapota Wydział Filologiczny
 • dr hab. Maria Augustyniak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Tytuł naukowy profesora:

 • prof. z przew. kwal. II stopnia Lech Kołodziejczyk Wydział Artystyczny
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • prof. dr hab. Aleksander Bródka Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • prof. dr. hab. inż. Stanisław Krompiec Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • prof. dr hab. Marian Paluch Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • prof. dr hab. Antoni Kania Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • prof. dr hab. Edward Głuchowski Wydział Nauk o Ziemi
 • prof. dr hab. Jerzy Runge Wydział Nauk o Ziemi
 • prof. dr hab. Wojciech Popiołek Wydział Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Eugenia Mandal Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • prof. dr hab. Ewa Syrek Wydział Pedagogiki i Psychologii

Stanowisko profesora zwyczajnego:

 • prof. zw. dr hab. Krystyna Turek Wydział Artystyczny
 • prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • prof. zw. z przew. kwal. II stopnia Jerzy Łukaszewicz Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
 • prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz Wydział Nauk Społecznych
 • prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak Wydział Filologiczny
 • prof. zw. dr hab. Grażyna Szewczyk Wydział Filologiczny