Najbardziej intrygujące pytania w nauce

Nauka po prostu. Wywiady z wybitnymi to książka, która podejmuje najważniejsze problemy ostatnich lat. Czym jest sztuczna inteligencja? Czy komórki macierzyste pozwolą przezwyciężać nieuleczalne choroby? Na czym polega siła internetu? Jak nanotechnologie mogą zrewolucjonizować świat? Jak działa klimat? Te i wiele innych pytań stawia Tomasz Rożek, znany dziennikarz naukowy, doktor fizyki, założyciel Stowarzyszenia Śląska Kawiarnia Naukowa, wyróżniony tytułem Popularyzatora nauki w 2008 r. Jego rozmówcy to wybitni naukowcy, prezentujący różne dyscypliny naukowe od psychologii począwszy przez genetykę do cybernetyki. Są to: prof. Ewa Bartnik z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Grzegorz Wrochna z Instytutu Prob lemów Jądrowych w Warszawie, prof. Rafał Ohme ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, prof. Ryszard Tadeusiewicz z AGH w Krakowie, dr Lech Górniak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z prof. Andrzej Huczko z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Tadeusz Niedźwiedź z Uniwersytetu Śląskiego.

„Ta książka powstała dla tych, którzy chcą wiedzieć. Dla tych, którzy mają wiele pytań. Naukowcy, których poprosiłem o pomoc w jej tworzeniu, zajmują się – moim zdaniem – najbardziej aktualnymi obecnie dziedzinami nauki” – pisze we wstępie autor. Tomasz Rożek odkrywa przed nami złożoność świata, w którym żyjemy. Czyni to w sposób przystępny – najbardziej zawiłe zagadnienia potrafi przełożyć na język potoczny. Atutem publikacji jest bogata szata graficzna i łatwa nawigacja.

Autorzy: JK