Nekrolog

 
 

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

prof. dr. hab. dr. h.c. Aleksandra Abłamowicza

profesora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z którym związany był
naukowo i dydaktycznie od 1973 roku, Dziekana Wydziału Filologicznego
w latach 1982-1984, wcześniej Prodziekana Wydziału w latach 1977-1980,
Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej w latach 1980-2002,
wieloletniego Kierownika Zakładu Filologii Romańskiej a następnie Zakładu Historii Literatur Romańskich, naukowo ukształtowanego przez krakowską szkołę filologiczną – był absolwentem i pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego do 1973 roku.


Wybitny Uczony w dziedzinie filologii, autor fundamentalnych dzieł z zakresu
literaturoznawstwa romańskiego – głównym obszarem badawczym była
literatura francuska XX wieku, w szczególności powieść-rzeka i surrealizm.
Imponujący dorobek naukowy Pana Profesora pozostaje nieustannym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń literaturoznawców i romanistów.

Niekwestionowany Autorytet naukowy, uznany w kraju i za granicą, który
w sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki łączył funkcje
Uczonego i Pedagoga – wychowawcy młodszej generacji literaturoznawców,
dla których na zawsze pozostanie niedoścignionym wzorem i Mistrzem.

Znakomity organizator nauki, współtwórca śląskiej romanistyki,
uhonorowany za swą działalność i dokonania naukowe najwyższymi
odznaczeniami państwowymi i nagrodami, Kawaler Krzyża Kawalerskiego
Orderu Odrodzenia Polski, Kawaler francuskiego Orderu Legii Honorowej
i Orderu Palm Akademickich, laureat godności doktora
honoris causa Uniwersytetu Pikardyjskiego im. Jules’a Verne’a w Amiens,
odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”.

Błyskotliwy umysł, dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność
wobec drugich oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pana Profesora
osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

W naszej pamięci pozostanie jako wielki Człowiek, wybitny Uczony,
znakomity Humanista i wspaniały Przyjaciel, życzliwy, mądry i szlachetny.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom i Wychowankom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają

Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan - Rektor UŚ w latach 1990-1996

oraz cała Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego