Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe Podręczniki i skrypty

HISTORIA. Joanna Januszewska-Jurkiewicz: Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920–1939. Wyd. 2.

Lech Krzyżanowski: Sędziowie w II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki.

Podręczniki i skrypty

NAUKI o ZIEMI. Jan Maciej Waga, Martyna Rzętała, Maria Fajer, Mariusz Rzętała. Red. Jan Maciej Waga. Przewodnik do ćwiczeń z geografii fizycznej województwa śląskiego. Zestaw ćwiczeń dla studentów II roku geografii

FIZYKA. Maria Pańków: Ćwiczenia z podstaw astrofizyki.

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO. Русский язык в польской аудитории. Т. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3]. Red. Anna Zych

Słowo i tekst. T. 3: Mentalność etniczna i kulturowa. Red. Piotr Czerwiński, Ewa Straś

Irena Bajerowa: Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego XVIII wieku. Wyd. 2.

Ireneusz Kida: Word order tendencies in Medieval English against the Indo-European background

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Magdalena Szyndler: Folklor pieśniowy Zaolzia – uwarunkowania, typologia i funkcje

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr Ślęzak: Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji

Piotr Ślęzak: Wybrane zagadnienia prawa do firmy

PSYCHOLOGIA. Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Red. Jan M. Stanik

PEDAGOGIKA. Beata Mazepa-Domagała: Upodobania obrazowe w zakresie ilustracji książkowej u dzieci w wieku przedczytelniczym

MATEMATYKA. Jerzy Mioduszewski: Wykłady z topologii. Zbiory spójne i kontinua. Wyd. 2. popr.

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW.
Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 3: Eliza Orzeszkowa: „Dobra pani”, Maria Konopnicka: „Nasza szkapa”. Wyd. 2. Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron

Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 4: Stefan Żeromski: „Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony...”. Wyd. 2. Red. Romuald Cudak