Spotkanie w Śląskiej Kawiarni Naukowej

Udana kopia nie istnieje

Czy istnieje fałszerstwo doskonałe? Z tym tematem zmierzył się prof. dr hab. Tadeusz Widła z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego podczas spotkania prowadzonego przez Tomasza Rożka w katowickim Rondzie Sztuki.

Prof. dr hab. Tadeusz Widła z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Tadeusz Widła z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego

Gość wprowadził licznie zgromadzonych słuchaczy w problematykę fałszerstwa w oparciu o historię podrabiania obrazów oraz podpisów. Drugi aspekt wiązał się z refleksją obejmującą zagadnienia związane z profesjonalnym badaniem pisma ręcznego.

– Fałszerstwo doskonałe teoretycznie nie jest możliwe – stwierdził profesor Widła. – Wszak doskonałość przypisać można tylko absolutom i wszystkiemu, co one wytworzą. Sytuacja jednak zmienia się, jeśli pod pojęciem „doskonałe“ rozumiemy w tym przypadku działanie, które skutecznie opiera się zdemaskowaniu.

W wykładzie o fałszerzach, profesor usystematyzował problem w oparciu o szereg pytań, które pomogły określić sytuacje powstania falsyfikatów, ich wykonawców oraz motywacje tychże. Ponadto analizował mechanizmy motywujące fałszerzy do wprowadzania falsyfikatów na rynek oraz uczestnictwo w tym procederze osób trzecich. Wykład zilustrowany został licznymi przykładami. Profesor mówił o przypadku Wojciecha Kossaka, który zlecał wykonanie prac, aby następnie własnoręcznie je podpisać. Do zaistnienia fałszerstw przyczyniał się także Dali, który ofiarował przyjacielowi zestaw płyt graficznych i papier opatrzony autografami.

Kolejna część spotkania, poświęcona była zagadnieniom związanym z psychologią pisma. Analizując możliwości, jakie przynoszą jego badania, profesor szczególnie podkreślił zalety płynące z możliwości zdiagnozowania za pomocą pisma schorzeń neurologicznych, określenia autentyczności podpisów, czy – z dużym prawdopodobieństwem – płci piszącego.

Spotkanie zakończyła dyskusja z słuchaczami, którzy chętnie skorzystali z możliwości zadawania pytań ekspertowi. Nawiązano wówczas do popularności „fałszywek“ oraz korelacji między psychologią pisma a diagnostyką medyczną.
 

Autorzy: Agata Hajda
Fotografie: Romek Koszowski/KawiarniaNaukowa.pl