Nekrolog

 
 

Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
dr hab. Krystyny Kralkowskiej-Gątkowskiej


cenionego nauczyciela akademickiego, długoletniego pracownika naukowego
Zakładu Historii Literatury Poromantycznej
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy szczerego współczucia i żalu

składają

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach