W blasku gwiazdy betlejemskiej

21 grudnia 2010 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbył się wieczór wigilijny „W blasku gwiazdy betlejemskiej”
21 grudnia 2010 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbył się wieczór wigilijny „W blasku gwiazdy betlejemskiej”

Na harfie grała Marta Sandurska
Na harfie grała Marta Sandurska

Katarzyna Olech-Blacha
Katarzyna Olech-Blacha

Spotkanie było okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia sobie świątecznych życzeń. Na zdj. prof. UŚ dr hab. Andrzej Łyda i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Spotkanie było okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia sobie świątecznych życzeń. Na zdj. prof. UŚ dr hab. Andrzej Łyda i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Życzenia składają sobie: prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski i prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik
Życzenia składają sobie: prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski i prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik


Fotografie: Agnieszka Szymala