Nekrolog

   

W głębokim żalu i smutku
oraz w poczuciu niepowetowanej dla świata nauki straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Księdza infułata prof. zw. dr. hab. Remigiusza Sobańskiego

Wybitnego duchownego i uczonego teologa, znawcy prawa kanonicznego,
autora fundamentalnych prac z zakresu teologii i kanonistyki.

Rektora Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1981-1987.

Od 1991 roku profesora zwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W Osobie Księdza Profesora utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca i prawego
charakteru, cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem,
uhonorowanego za wybitne dokonania najwyższymi
odznaczeniami państwowymi i godnościami honorowymi.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości łączył funkcje wybitnego
Uczonego i Pedagoga - wychowawcy wielu pokoleń uczonych,
dla których pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej, całkowicie oddany
służbie Drugiemu, niekwestionowany autorytet moralny i naukowy.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie Ksiądz Profesor jako wybitny uczony
i wspaniały Przyjaciel, życzliwy, mądry i szlachetny.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Księdza Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają

Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan - Rektor UŚ w latach 1990-1996

oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach