Kronika Uniwersytetu Śląskiego

GIS DAY 2010

17 listopada, z okazji Światowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej, na Wydziale Nauk o Ziemi odbyła się konferencja „GIS Day 2010” adresowana do naukowców, studentów, przedstawicieli biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz uczniów szkół średnich. Systemy informacji geograficznej są obecne niemal w każdej dziedzinie życia. Wykorzystanie sytemu GPS pozwala na precyzyjną lokalizację i nawigację, ułatwia tworzenie dynamicznych i interaktywnych map, umożliwia zarządzanie systemami: infrastruktury, logistycznymi itp. Konferencja była okazją do prezentacji dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego w tej dziedzinie. Uczestnikami byli przedstawiciele firm produkujących specjalistyczne oprogramowanie oraz twórcy i użytkownicy systemów informacji geograficznej.

II DNI NOWYCH MEDIÓW 2010

Od 22 do 24 listopada na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach odbywały się II Dni Nowych Mediów 2010. Tegoroczna edycja spotkań, nosząca tytuł „Oblicza cyborga”, poświęcona została problemom robotyki, cyborgizacji oraz sztucznej inteligencji. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Kevin Warwick z University of Reading (Wielka Brytania), naukowiec zajmujący się badaniem sztucznej inteligencji, bezpośrednią stymulacją mózgu w leczeniu choroby Parkinsona oraz eksperymentami polegającymi na połączeniu ludzkiego ciała i komputera za pomocą implantów telekomunikacyjnych. Profesor wygłosił dwa wykłady: „Cyborgi – eksperymenty w dziedzinie technologii implantów” oraz „Roboty z biologicznymi mózgami”. Dni Nowych Mediów są cyklicznym, interdyscyplinarnym projektem, którego celem jest ukazanie złożoności relacji pomiędzy współczesnym społeczeństwem i technologią. Organizatorami imprezy byli: Ars Cameralis Silesiae Superioris, Instytut Nauk o Kulturze UŚ, Wydawnictwo Naukowe ExMachina oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
PSYCHOTERAPII
„PODĄŻAJĄC ZA POTRZEBAMI”

24 listopada na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ rozpoczął się III Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „Podążając za potrzebami” zorganizowany przez Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego działające przy Instytucie Psychologii UŚ. Trzydniowy Festiwal był okazją do spotkania psychologów, psychiatrów, terapeutów i pedagogów oraz studentów. Jego ideą było nakreślenie charakterystyki potrzeb, wynikających z wieku pacjentów oraz dostosowanie, w tym aspekcie, metod psychoterapii. Spotkanie naukowe podzielone zostało na trzy bloki tematyczne odpowiadające następującym grupom wiekowym pacjentów: dzieci, młodzież oraz dorośli. Uczestnicy imprezy mieli możliwość poznania różnorodnych metod psychoterapeutycznych podczas licznych wykładów, warsztatów oraz projekcji filmowych. Patronat honorowy nad Festiwalem objęła prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

„ZIEMIA OBIECANA? HISTORIA,
KULTURA I POLITYKA IZRAELA”

24 i 25 listopada na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja „Ziemia Obiecana? Historia, kultura i polityka Izraela” zorganizowana przez Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UŚ pod patronatem byłego ambasadora Izraela w Polsce prof. Szewacha Weissa. Wygłoszone referaty dotyczyły m.in.: Żydów pszczyńskich, położenia ludności żydowskiej na Wschodnim Górnym Śląsku, historii katowickich synagog, żydowskich zabytków w województwie śląskim, aktualnego stanu negocjacji izraelsko-palestyńskich, kształtowania się państwa izraelskiego, fundamentalizmu w życiu politycznym Izraela, kształtu stosunków polsko-izraelskich czy obrazu społeczności żydowskiej we współczesnej Polsce. W konferencji uczestniczył przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach Włodzimierz Kac (na zdj.).

MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI 10-LECIA
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

24 listopada w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się msza święta dziękczynna z okazji 10-lecia Wydziału Teologicznego UŚ, na którą zaprosili: Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego i metropolita katowicki abp dr Damian Zimoń, dziekan Wydziału prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło oraz Rada Wydziału. Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył JE ks. kard. Zenon Grocholewski, prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA
TYTUŁU DOKTORA
HONORIS CAUSA UŚ KARD.
ZENONOWI GROCHOLEWSKIEMU

25 listopada na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego JE Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu. O nadaniu godności zdecydował Senat Uniwersytetu Śląskiego uchwałą z
26 października 2010 roku. W uroczystości udział wzięli m.in.: władze Uniwersytetu Śląskiego, członkowie Senatu UŚ, duchowieństwo z nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Celestino Migliore i Wielkim Kanclerzem Wydziału Teologicznego abp. Damianem Zimoniem na czele, przedstawiciele władz miasta i regionu, pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA
DYPLOMÓW NAJLEPSZYM
ABSOLWENTOM


30 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom naszej uczelni, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2009/2010. Gościem honorowym uroczystości była Renata Przemyk, piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
 

SPOTKANIE Z MEDIAMI
NA BUDOWIE CINiBA

2 grudnia odbyła się konferencja prasowa, połączona ze zwiedzaniem powstającego gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – wspólnej inwestycji Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W konferencji udział wzięli m.in.: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor UE prof. dr hab. Jan Pyka, kierownik projektu CINiBA prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie było ostatnią okazją zobaczenia budynku przed oficjalnym otwarciem zaplanowanym na październik 2011 r.

VI DYSKUSJA PANELOWA
„OBLICZA FIZYKI: MIĘDZY
FASCYNACJĄ A NIEPOKOJEM”

3 grudnia w Instytucie Fizyki odbyła się VI Dyskusja Panelowa pt. „Oblicza fizyki: między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury”.
W debacie udział wzięli m.in.: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk, dyrektor Instytutu Fizyki prof. dr hab. Krystian Roleder, prof. dr hab. Jerzy Warczewski (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Dyskusji Panelowej) oraz przedstawiciele wielu polskich ośrodków naukowych.

KONKURS IM. MARKA KUCZMY

4 grudnia w Instytucie Matematyki UŚ odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom ogólnopolskiego konkursu im. Marka Kuczmy za rok 2008. Konkurs na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych organizowany jest nieprzerwanie od 1974 roku. Oceny opublikowanych z tego zakresu prac dokonuje trzynastoosobowe jury wybierane co dwa lata spośród specjalistów z całej Polski. Wśród laureatów znaleźli się: Janusz Matkowski, Tomasz Kochanek, Jacek Chudziak, Józef Tabor i Iwona Pawlikowska.

PROREKTOR A. KOWALCZYK
W RADZIE NAUKOWEJ
„ACTA GEOLOGICA SLOVACA”

Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk został członkiem rady naukowej czasopisma naukowego „Acta Geologica Slovaca” (AGEOS). Decyzję podjęli przedstawiciele Sekcji Geologicznej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie. Na łamach „Acta Geologica Slovaca” publikowane są artykuły dotyczące geologicznych badań naukowych, w językach: czeskim, słowackim i angielskim. Do zadań członków rady naukowej należy m.in. prezentowanie czasopisma na arenie międzynarodowej.

ZATKNIĘCIE WIECHY
NA BUDOWIE ŚMCEiBI

6 grudnia na budowie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się konferencja prasowa połączona z uroczystością zatknięcia wiechy i zwiedzaniem powstającego gmachu. W spotkaniu udział wzięli m.in.: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor UŚ ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk, dyrektor ŚMCEiBI prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, zastępca dyrektora ŚMCEiBI prof. dr hab. Andrzej Burian, koordynator ds. inwestycji budowlanej prof. dr hab. Antoni Budniok, dyrektor ds. administrowania ŚMCEiBI dr Jan Jelonek, dyrektor Regionu Południe Mostostalu Warszawa SA Alojzy Malczak, główny projektant budynku prof. Jerzy Gurawski (Pracownia Architektoniczna ARPA), Dariusz Terlecki, dyrektor Regionu Południe Grontmij Polska.

ZARZĄDZANIE ZBIORNIKAMI
ZAPOROWYMI W ŚWIETLE
RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ

14 grudnia w auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ odbyła się konferencja naukowa pt. „Zarządzanie zbiornikami zaporowymi w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej”. Spotkanie przeznaczone było dla przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących w działaniach związanych z gospodarką wodną, przedstawicieli jednostek kontrolujących i nadzorujących gospodarkę wodną, przedstawicieli szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, a także nauczycieli i studentów zainteresowanych poruszaną problematyką. Organizatorem konferencji było konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Śląski, Politechnika Krakowska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Konferencja odbyła się w ramach strategicznego projektu badawczego pn. „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap). Jej celem było przekazanie informacji, dotyczących postępów w realizacji projektu oraz ich odniesienie do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej i wynikających z niej zobowiązań dla Polski.

PODPISANIE UMOWY
Z GARR SA

14 grudnia w rektoracie UŚ podpisano umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA. Strony umowy reprezentowali: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezes GARR SA Bożena Rojewska. Współpraca będzie obejmować m.in.: realizację wspólnych projektów, wykorzystywanie wyników prac badawczych w gospodarce, promowanie idei przedsiębiorczości wśród studentów oraz wspólne działania w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów.

ŚWIĘTO ŁUCJI

21 grudnia na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu obchodzony był Dzień Świętej Łucji. Spotkanie przygotowali członkowie Koła Naukowego Sympatyków Języka i Kultury Szwecji oraz studenci II roku filologii germańskiej. Główną i jedną z najbardziej widowiskowych atrakcji tego dnia był orszak świętej Łucji – grupa studentek i studentów z zapalonymi świecami w dłoni, wszyscy ubrani w białe stroje, przewiązane czerwoną wstęgą, śpiewający pieśń „Sancta Lucia”. Historię święta Łucji w Szwecji przedstawił dr Wacław Miodek.

WIECZÓR WIGILIJNY

21 grudnia w rektoracie UŚ odbył się wieczór wigilijny dla nauczycieli akademickich „W blasku gwiazdy betlejemskiej”. Spotkanie było okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia świątecznych życzeń. Oprawę muzyczną wieczoru wigilijnego zapewnili: Katarzyna Oleś-Blacha, Marta Sandurska, Aldona Ślusarz, Agnieszka Kopińska, Anna Miech oraz Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” z Cieszyna. Fragmenty poezji bożonarodzeniowej recytował Bogusław Słupczyński.

NOBEL 2010

12 stycznia w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się seminarium pt. „Nobel 2010”. Podczas spotkania wykłady wygłosili m.in. prof. dr hab. Andrzej Burian, dr Łukasz Hawełek, dr Włodzimierz Strupiński oraz dr hab. Adam Rycerz.

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„FIZYKA SIĘ LICZY”

13 stycznia odbył się pierwszy etap
III Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyka się liczy”, organizowanego przez Instytut Fizyki UŚ. Wzięło w nim udział ponad 200 uczniów z 43 szkół z całej Polski. Do drugiej części I etapu przeszło 80 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Konkurs „Fizyka się liczy” to test wiedzy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Można go traktować jako przygotowanie do studiów w zakresie fizyki i nauk jej pokrewnych na uniwersytetach i politechnikach. Do finału, który odbędzie się 3 marca 2011 r., przejdzie nie więcej niż 20 uczestników.
 

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora