Leopolis semper fidelis

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach
Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katowice, 4 stycznia 2011 r.

Szanowni Państwo!

W listopadzie ubiegłego roku staraniem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich oraz Duszpasterstwa Akademickiego powołaliśmy w Katowicach KOMITET UPAMIĘTNIENIA PROFESORÓW LWOWSKICH ZAMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW w 1941 r., w skład którego weszli przedstawiciele śląskich uczelni uniwersyteckich.

W roku 2011 będziemy obchodzić 70-tą rocznicę mordu dokonanego przez niemieckich nazistów na profesorach lwowskich uczelni, na Wzgórzach Wuleckich 4 lipca 1941 r. W związku z tą datą postanowiliśmy w sposób uroczysty upamiętnić tę wielką tragedię nauki polskiej poprzez zorganizowanie sesji naukowej z udziałem przedstawicieli szkół wyższych w Katowicach oraz ufundowanie tablicy pamiątkowej w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach, której wykonania podjął się artysta rzeźbiarz p. Zygmunt Brachmański. Odsłonięcie planujemy na 26 czerwca 2011 r.

Honorowy patronat nad naszymi poczynaniami przyjęli JE ks. arcybiskup metropolita katowicki Damian Zimoń oraz JM prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W nawiązaniu do powyższego założyliśmy subkonto przy koncie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PW Oddziału w Katowicach.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie materialne naszej inicjatywy, która będzie skromnym hołdem śląskiego środowiska akademickiego, złożonym lwowskim uczonym.
Wpłaty można dokonywać na rachunek:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PW Oddz. Katowice
Nr rachunku 91 1050 1214 1000 0090 7724 4987

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa w Katowicach
mgr inż. Stanisław Grossmann
Kapelan Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach
ks. dr Marek Spyra
Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz