Nekrolog

 
 

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

prof. zw. dr. inż. Zbigniewa Bojarskiego


emerytowanego profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
z którym związany był naukowo i dydaktycznie od 1968 roku,
Prorektora ds. Nauki w latach 1969–1980,
Dyrektora Instytutu Chemii w latach 1968–1973,
organizatora i dyrektora nowo utworzonego
Instytutu Fizyki i Chemii Metali, którą to funkcję sprawował do 1991 roku,
w latach 1959–1968 zatrudnionego
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach,
członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Zbigniew Bojarski był wybitnym uczonym
w dziedzinie krystalografii, autorem fundamentalnych
prac z zakresu metod badania struktury i właściwości materiałów. 

Był niekwestionowanym autorytetem naukowym, uznanym w kraju i za granicą.
W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości
łączył funkcje wybitnego Uczonego i Pedagoga
– wychowawcy wielu pokoleń uczonych,
dla których pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

W Osobie Pana Profesora utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca
i prawego charakteru, cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem,
uhonorowanym za swą działalność i dokonania
najwyższymi odznaczeniami państwowymi i nagrodami.

Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej i błyskotliwego umysłu,
całkowicie oddany służbie Drugiemu, niekwestionowany autorytet
moralny i naukowy.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie Pan Profesor jako wybitny uczony
i wspaniały Przyjaciel, życzliwy, mądry i szlachetny.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Pana Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają

Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996

oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach