Intensywny rok działalności kanadystycznej

Obalanie stereotypów

Już od 2000 roku Centrum Studiów Kanadyjskich, działające przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, cieszy się opinią jednego z najprężniejszych ośrodków badań kanadyjskich w Polsce. Co roku na zaproszenie kierownika Centrum Studiów Kanadyjskich, dr Eugenii Sojki przyjeżdżają wybitni specjaliści z zakresu badań kanadyjskich oraz pisarze i artyści.

Studenci Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ na University of Vancouver Island w Kanadzie
Studenci Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ na University of Vancouver Island w Kanadzie

Na początku roku akademickiego 2009/2010 Centrum Studiów Kanadyjskich gościło ponownie Georga Elliotta Clarke’a, wielokrotnie nagradzanego pisarza kanadyjskiego pochodzenia afrykańskiego, krytyka literackiego i profesora University of Toronto oraz Ewę Stachniak, pisarkę kanadyjską i polską, wykładowcę komunikacji międzykulturowej w Sheridan College w Toronto, która przyjechała do Polski promować swoją najnowszą powieść pt. Dysonans. Co więcej, pod opieką naukową dr Eugenii Sojki w listopadzie 2009 r. powstało także nowe studenckie Koło Kanadystów, którego przewodniczącą jest mgr Alina Grygierczyk. Działalność Koła jest skierowana głównie na organizowanie paneli dyskusyjnych i konferencj studenckich, spotkań z pisarzami oraz specjalistami z różnych dziedzin kanadyjskiej kultury i sztuki, podczas których zarówno jego członkowie, jak i wszystkie osoby zainteresowane mogą zdobywać i pogłębiać wiedzę dotyczącą kultury i literatury kanadyjskiej. Mimo, że są to początki działaności koła, studentom udało się już nawiązać bardzo dobry kontakt z dr Nancy Earl z Memorial University of Newfounlad w Kanadzie (laureratka stypendium naukowo-badawczego ICCS), która w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych dr Nancy Earl prowadziła przez cały semestr zimowy fakultatywne wykłady, ćwiczenia i warsztaty z problematyki kanadyjskiej literatury mniejszościowej, kwestii wielokulturowości w mieście oraz literatury i sztuki Nowej Funlandii. Obecnie studenckie Koło Kanadystów zorganizowało minikonferencję studencką zatytułowaną Exploring Transcected Transculturalism: At the Borderalnds of Ethnicty/Race, Gender and Identity. Konferencja odbyła się 16 i 17 grudnia w Szczyrku i dotyczyła doświadczenia transkulturowości i literatury mniejszościowej.

Dni Kultury Kanadyjskiej obywają się już od lat. W ubiegłym roku akademickim wydarzenia kulturalno-naukowe związane z Dniami Kanadyjskim w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych w Sosonowcu zostały zorgaznizowane wspólnie przez Centrum Studiów Kanadyjskich oraz Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego, którego opiekunem jest profesor Krzysztof Jarosz, i tym samym odbywały się w dwóch językach: angielskim i francuskim. W ramach anglojęzycznej części Dni wykłady z zakresu rdzennej kanadyjskiej kultury i literatury poprowadziła grupa studentów piszących prace magisterskie z tematyki dotyczącej tożsamości kulturowej grup mniejszościowych Kanady, którzy w okresie od 5 do 29 marca 2010 r. prowadzili badania na Vancouver Island University oraz w rezerwacie Indian w Alert Bay. Wyjazd ten był możliwy dzięki prestiżowemu grantowi rządu kanadyjskiego, przyznawanemu na zasadach konkursowych (Government of Canada Student Mobility Support Program Grant), który dr Eugenia Sojka otrzymała na realizację projektu „Transcultural dialogues between Canada and Poland. Educating for Ethics of Diversity”, realizowanego we współpracy z Vancouver Island University (Department of Indigenous Studies oraz Department of English) na wyspie Vancouver w Kanadzie. Grant ten umożliwił sześciu studentom Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych (Sabina Sweta Sen, Michał Garbas, Rafał Madeja, Hanna Mrozek, Anna Olekszyk) oraz doktorantce studiów dziennych, mgr Alinie Grygierczyk, uczestnictwo w projekcie, którego celem było nawiązanie dialogu kulturowego między Ślązakami oraz wybranymi grupami mniejszościowymi w Kanadzie. Po raz pierwszy studenci UŚ, jako mieszkańcy Śląska, mieli okazję przedstawienia Kanadyjczykom swej własnej unikalnej tożsamości kulturowej w formie prezetacji multimedialnych. Na Vancouver Island University studenci uczestniczyli w zajęciach uniwersyteckich, również w tych prowadzonych pod kierownictwem „starszyzny plemiennej” na Wydziale Badań nad Ludnością Rdzenną. Odwiedzili również rezerwat Pierwszych Narodów, przeprowadzili wywiady z przedstawicielami ludności rodzimej, artystami, tancerzami i ekologami reprezentującymi różnorodne kultury rdzennej ludności wyspy Vancouver. Podczas Dni Kultury Kanadyjskiej studenci mieli możliwość zaprezentowania swoich własnych badań przeprowadzonych w Kanadzie nie tylko studentom oraz naukowcom z Uniwersytetu Śląskiego, ale także młodzieży z siewierskiego liceum. W swoich wystąpieniach studenci nieustannie podkreślali, że pobyt w Vancouver oraz w Alert Bay nauczył ich jak rozumieć, doceniać i szanować socjokulturową i lingwistyczną złożoność kultur rdzennych społeczeństw zamieszkujących wyspę. Pisarze, artyści, dziennikarze, pedagodzy, profesorowie i starszyzna plemienna pomogli im zweryfikować tradycyjne wyobrażenia o Indianach obecne w literaturze, sztuce, historii oraz wielu innych dziedzinach nauki.

Po powrocie do Polski studenci zorganizowali wystawę fotografii z wyjazdu naukowego do Kanady, którą do dziś można oglądać na korytarzach Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych. W tym roku Centrum Studiów Kanadyjskich niewątpliwe spełniło cele, jakie założyła sobie dr Eugenia Sojka – pogłębienie wiedzy na temat kanadyjskiej ludności rdzennej, obalenie stereotypów oraz nawiązanie dialogu kulturowego między studentami z Kanady i Polski. Obie strony tego dialogu, polska i kanadyjska, z pewnością wyszły wzbogacone o doświadczenie kulturowej odmienności i różnorodności.

Więcej informacji na temat działalności Centrum Studiów Kanadyjskich można znaleźć na stronie: http://www.csc.us.edu.pl/.
 

Autorzy: Alina Grygierczyk
Fotografie: Sabina Sweta Sen