PIKNIK Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM

Piknik z Uniwersytetem Śląskim

Piknik z Uniwersytetem Śląskim
Tradycyjnie, "Piknik z Uniwersytetem Śląskim"
odbył się na terenach zielonych Szkoły Zarządzania UŚ

Piknik z Uniwersytetem Śląskim

Piknik z Uniwersytetem Śląskim
Od lewej: Wiceprezydent Chorzowa dr inż. Joachim Otte,
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek,
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

Piknik z Uniwersytetem Śląskim
Jak co roku, oprawę muzyczną i taneczną Pikniku
zapewnił Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice"

Piknik z Uniwersytetem Śląskim
W czasie Pikniku spotkali się studenci,
pracownicy i władze Uniwersytetu Śląskiego wraz z rodzinami

Autorzy: Foto: Artur Bałaziński