Stopnie i tytuły naukowe - Lipiec 2006

Doktoraty:
Dr Aldona ZARYCKA Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Łukasz ADAMCZYK Biuro Promocji i Karier
Dr Ewa ULITZKA Wydział Filologiczny
Habilitacje:
Dr hab. Andrzej MURZYN Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Dr hab. Józef LELĄTKO Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr hab. Grażyna MADEJ Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Włodzimierz BOGDANOWICZ Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr hab. Aldona SKUDRZYK Wydział Filologiczny
Dr hab. Beata BABCZYŃSKA-SENDEK Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Ryszard PIELESZ Wydział Artystyczny