Kronika Uniwersytecka - Lipiec 2006

KONCERT NA ŚWIĘTO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

8 czerwca 2006 roku Uniwersytet Śląski obchodził 38. rocznicę swego powołania. Uczelnia co roku świętuje jubileusz uroczystym Koncertem Akademickim w Filharmonii Śląskiej. Tegoroczny koncert odbył się 27 maja. Wystąpili: Justyna Bachowska (sopran) oraz Śląska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Massimiliano Caldiego. Prof. zw. dr hab. Marek Szczepański z Wydziału Nauk Społecznych UŚ wygłosił wykład Między domem a kosmosem. Ojczyzny prywatne a system światowy.

PIKNIK Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego było organizatorem Pikniku z Uniwersytetem Śląskim, który odbył się 2 czerwca na zielonych terenach przy Szkole Zarządzania UŚ w Chorzowie. Patronat honorowy nad piknikiem objęli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i Prezydent Chorzowa Marek Kopel.

NAGRODZONA PRACA DOKTORSKA

Doktor Joanna Panek, autorka pracy Elektrochemiczna charakterystyka warstw kompozytowych niklu z metalami d-elektronowymi w środowisku alkalicznym, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Antoniego Budnioka, na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, otrzymała nagrodę im. prof. Tadeusza Żaka w konkursie na najlepsze prace doktorskie z zakresu galwanotechniki w 2005 roku. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 9 czerwca w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, w trakcie Seminarium Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego.

PROFESOROWIE UŚ W KOMISJI KODYFIKACYJNEJ

Prof. zw. dr hab. Leon Chełmicki-Tyszkiewicz i prof. zw. dr hab. Kazimierz Marszał z Wydziału Prawa i Administracji UŚ zostali członkami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Komisja, składająca się z 11 ekspertów, działa przy Ministrze Sprawiedliwości. Jej głównym zadaniem będzie udział w przygotowywaniu reformy polskiego prawa karnego.

FRANCUSKIE ODZNACZENIE DLA PROFESORA WIESŁAWA BANYSIA

Premier Republiki Francuskiej, dekretem z 15 lutego 2006 r., przyznał prof. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi, Prorektorowi ds. Nauki i Informatyzacji UŚ, odznaczenie francuskie Kawalera Orderu Palm Akademickich (Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques) za zasługi dla kultury francuskiej. Palmy Akademickie należą do najważniejszych, obok Orderu Legii Honorowej (Ordre de la Légion d'Honneur) i Orderu Zasługi Narodowej (Ordre du Mérite National), odznaczeń francuskich. Honorują wybitne zasługi osób związanych z edukacją i nauką.

NAJLEPSZE KEBABY

W meczu finałowym 16. edycji Uczelnianej Ligi Koszykówki Amatorskiej (ULKA) rozegranym 18 maja w małej hali "Spodka" zwycięstwo odniosła drużyna KEBABY, pokonując ubiegłorocznego mistrza Ligi - NIC SPECJALNEGO 71:63. Wśród zwycięzców szczególnie wyróżnili się Marcin Kozik i Sebastian Czepczor. W przerwach meczu swoje umiejętności zaprezentowali członkowie sekcji aikido AZS UŚ.

NOMINACJE PROFESORSKIE

Wśród 104 pracowników nauki i sztuki, którym Prezydent RP wręczy dzisiaj nominacje profesorskie, znalazło się czworo przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego: w dziedzinie nauk humanistycznych Ewa Borkowska (Wydział Filologiczny) i ks. Józef Krętosz (Wydział Teologiczny), w dziedzinie nauk teologicznych ks. Henryk Krzysteczko (Wydział Teologiczny) i w dziedzinie sztuk filmowych Jerzy Łukaszewicz (Wydział Radia i Telewizji).

MISTRZOWIE PŁYWANIA

Reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego: Michał Gizak, Adam Gniadek i Piotr Czarnota zdobyli 7 medali (4 złote, 2 srebrne i 1 brązowy) podczas II Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Studentów Niepełnosprawnych, które odbywały się od 19 do 21 maja w Poznaniu. Organizatorem zawodów był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. W zawodach wzięło udział trzynaście uczelni wyższych, reprezentowanych przez 107 zawodników.

STYPENDIA MINISTRA - REKORD POPRAWIONY

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przychylił się do odwołania Joanny Sojki - studentki socjologii UŚ i przyznał jej stypendium na rok akademicki 2005/2006. Tym samym liczba nagrodzonych prestiżowym wyróżnieniem studentów Uniwersytetu Śląskiego wzrosła do 77.

PROFESOR PIOTR WILCZEK ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski nadał Panu Prof. UŚ dr. hab. Piotrowi Wilczkowi, Dziekanowi Wydziału Filologicznego, odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Odznakę tę nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Prof. UŚ dr hab. Piotr Wilczek jest przewodniczącym Rady Programowej Gliwickiego Teatru Muzycznego, krytykiem literackim i tłumaczem, organizatorem imprez literackich i naukowych, członkiem - założycielem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Był wicedyrektorem ds. artystyczno-programowych Górnośląskiego Festiwalu Kameralistyki.

PLAKAT PRZECIWKO WOJNIE

"Plakat przeciwko wojnie" Sebastiana Wieczorka, studenta trzeciego roku grafiki na Wydziale Artystycznym UŚ, został zakwalifikowany do udziału w międzynarodowej wystawie "Biennale Plakatu" w Wilanowie w kategorii: Złoty debiut. Do tegorocznej 20. edycji biennale zgłoszono 2383 plakaty. Do konkursu dopuszczono 647 prac autorstwa 436 artystów z 39 krajów.

SPOTKANIE ZE SPORTOWCAMI

5 czerwca JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek spotkał się ze studentami UŚ odnoszącymi sukcesy sportowe. W spotkaniu wzięli udział również kierownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uczelnianego Klubu AZS oraz trenerzy. Największe sukcesy studenci UŚ odnieśli w dyscyplinach takich jak: kolarstwo górskie, trójbój siłowy, pływanie, wspinaczka sportowa, snowboard i karate kyokushin.

WYRÓŻNIENIE DLA MARCINA KOSZAŁKI

Marcin Koszałka, absolwent realizacji obrazu na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, reżyser filmu Cały dzień razem, zdobył wyróżnienie 46. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który zakończył się 4 czerwca w Krakowie. Film Marcina Koszałki został nagrodzony jako obraz pełen humoru, odsłaniający to, czego nie widać w większości filmów dokumentalnych.

PRZEWODNICZĄCY PROFESOR JERZY WARCZEWSKI

Prof. dr hab. Jerzy Warczewski, kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki UŚ, członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, został przewodniczącym Naukowego Komitetu Doradczego XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich, który odbędzie się we wrześniu 2007 roku w Szczecinie. Komitet składa się z czołowych fizyków polskich, których troską jest, aby program naukowy Zjazdu stał się możliwie wiernym odbiciem aktualnej problematyki badań naukowych.

NAGRODZONY MARCIN WRONA

W zakończonym 5 czerwca VI Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry - Sopot 2006" nagrodę za reżyserię spektaklu teatralnego TV otrzymał Marcin Wrona, absolwent Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, za spektakl "Skaza" Marzeny Brody.

GOŚĆ Z MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

7 czerwca Uniwersytet Śląski odwiedził podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski. Minister wziął udział w posiedzeniu Rady Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach i kolokwium habilitacyjnym dr Danuty Stróż, której pracy habilitacyjnej był recenzentem, a następnie spotkał się z JM Rektorem UŚ prof. zw. dr. hab. Januszem Janeczkiem.

SPOTKANIE Z REKTOREM

12 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie z JM Rektorem UŚ prof. zw. dr. hab. Januszem Janeczkiem. Tematem spotkania, zorganizowanego przez Komisję Zakładowę NSZZ Solidarność UŚ i Radę Zakładową Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UŚ, były aktualne problemy uczelni.

MISTRZOSTWA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W SIATKÓWCE

W rozegranych 8 czerwca I Mistrzostwach Pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Siatkówce, organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ, pierwsze miejsce zdobyła drużyna Wydziału Nauk o Ziemi, drugie: Straszni Referenci - drużyna Biura Promocji i Karier oraz Studium WFiS i AZS, trzecie: Wydział Prawa i Administracji, czwarte: Wydział Nauk Społecznych. Zawody zostały rozegrane po raz pierwszy, okazją do ich zorganizowana było święto Uniwersytetu - 38. rocznica jego powstania.

NOMINACJA PROFESORSKA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 8 czerwca 2006 r. nadał tytuł profesora nauk humanistycznych Barbarze Kożusznik, Prorektor ds. Współpracy i Promocji UŚ i Halinie Rusek, Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz tytuł profesora nauk prawnych Antoniemu Witoszowi z Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

NAGRODZONA KSIĄŻKA

Książka Martwe punkty. Antologia poezji "Na Dziko" (1994-2003). Wybór, opracowanie i komentarz Dariusz Pawelec, autorstwa prof. UŚ dr. hab. Dariusza Pawelca, pracownika Wydziału Filologicznego UŚ, Dyrektora Biblioteki UŚ, otrzymała nagrodę w konkursie "Śląska Rzecz" edycja 2005, w kategorii komunikacja wizualna i multimedia.

Antologia została wydana przez Instytucję Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris. Zawiera m.in. teksty coraz popularniejszych autorów ze Śląska i jednocześnie studentów lub absolwentów Uniwersytetu Śląskiego: Wojciecha Kuczoka, Krzysztofa Siwczyka, Macieja Meleckiego, Radosława Kobierskiego. Ukazała się również w serii prezentacji literatury polskiej w języku słowackim, w ramach której wydane zostały już m.in. tomy Ewy Lipskiej, Tadeusza Różewicza, Marcina Świetlickiego, Bronisława Maja, Ryszarda Krynickiego.

NAGRODY DLA FILMOWCÓW

Paweł Wysoczański i Tadeusz Śliwa - studenci Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, otrzymali równorzędne drugie nagrody w kategorii najlepszy film niezależny I Festiwalu Kina Niezależnego "OFF jak gorąco", który 11 czerwca zakończył się w Łodzi. Paweł Wysoczański został nagrodzony za film "Punkt widzenia", Tadeusz Śliwa za obraz "Wszystko według planu". Przewodniczącym jury był Filip Bajon. Festiwal Kina Niezależnego "OFF jak gorąco" jest imprezą ogólnopolską, w której uczestniczą twórcy kina niezależnego, debiutanci i miłośnicy kina pozostającego na uboczu polskiej kinematografii. W konkursie na najlepszy film niezależny wzięło udział ponad 70 prac.

GRABAŻ I STRACHY NA LACHY. KONCERT NA DACHU

23 czerwca na dachu Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 odbył się koncert zespołu Grabaż i Strachy Na Lachy. Koncert był częścią trasy koncertowej Antyradia pod hasłem TAK TAK, TO... DEKAROCK ANTYRADIA!, w której poszczególne wydarzenia odbywały się w nietypowych miejscach Warszawy i Śląska - na dachach, pieszych estakadach i w wystawowych oknach. Był to już drugi koncert na dachu Instytutu Fizyki UŚ: 19 maja w tym samym miejscu zagrali Cool Kids of Death.

JUBILEUSZ PROFESORA CZESŁAWA GŁOMBIKA

20 czerwca w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 40-lecia pracy prof. zw. dr. hab. Czesława Głombika, wykładowcy w Katedrze Nauk Humanistycznych na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej oraz Kierownika Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. W uroczystości wziął udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

NAGRODZONY WIERSZ STUDENTKI UŚ

Edyta Janus, studentka V roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz słuchaczka I roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim, zdobyła pierwsze miejsce w konkursie poetyckim Zabrzańska Wiosna Poetycka w kategorii osób dorosłych. Organizatorami konkursu, na który wpłynęło ponad 100 prac, byli Miejska Biblioteka i Urząd Miejski w Zabrzu.

NAJMŁODSZY DOKTOR

Michał Kaczmarczyk, ur. 7 maja 1981 roku, asystent w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, został najmłodszym doktorem nauk humanistycznych w Polsce. 6 czerwca na Wydziale Filologicznym obronił pracę doktorską Biografia literacka Konstantego Ćwierka, pisaną pod kierunkiem prof. UŚ dr. hab. Dariusza Rotta. Z informacji w bazie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji - jednostki badawczej nadzorowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa - wynika, że w dziedzinie nauk humanistycznych nie ma obecnie w naszym kraju młodszej osoby ze stopniem doktora.

Opracowała:
Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ