Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego przypomina

W ostatnim okresie odnotowaliśmy kilka przypadków przekroczenia warunków licencji podczas korzystania z prenumerowanych przez Uniwersytet Śląski źródeł elektronicznych. Dlatego przypominamy jeszcze raz zasady obowiązujące użytkowników korzystających z baz danych i czasopism elektronicznych, które Uniwersytet Śląski prenumeruje lub otrzymał do testowania.

Zasady dostępu do licencjonowanych źródeł elektronicznych

Korzystanie z baz danych i czasopism elektronicznych rozpowszechnianych w sieci komputerowej Uniwersytetu Śląskiego jest związane z przestrzeganiem wymogów licencji i respektowaniem praw autorskich. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego podpisuje oddzielne licencje na korzystanie z baz danych, serwisów i pojedynczych tytułów czasopism elektronicznych, które szczegółowo określają, kto i w jakim zakresie może korzystać z licencjonowanego zasobu.

Ze źródeł objętych licencją mają prawo korzystać pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, inni pracownicy etatowi oraz kontraktowi Uniwersytetu Śląskiego. Zezwala się na udostępnianie zbiorów użytkownikom publicznym, korzystającym z bibliotek sieci uczelnianej. Autoryzowany użytkownik ma prawo korzystać z zasobów elektronicznych do własnych celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych, drukować i przegrywać w ograniczonych, rozsądnych ilościach artykuły, rekordy lub fragmenty. Wyszukany materiał może być używany do sporządzania raportów, notatek, materiałów dydaktycznych, pod warunkiem, że będzie podane źródło każdego dokumentu.

Zabrania się znacznego lub systematycznego powielania zasobów elektronicznych, tworzenia lokalnych archiwów, używania programów typu "spider", "web-crawling" i innego oprogramowania służącego do ciągłego i automatycznego wyszukiwania zawartości dostępnej w trybie online.

Pełne teksty licencji na dostęp do baz danych i czasopism elektronicznych zgromadzone są w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, a także są dostępne na stronach baz danych i czasopism online ("Terms and Conditions"). Korzystanie z baz danych i czasopism elektronicznych jest stale monitorowane na serwerach, z których dany materiał jest udostępniany i każde przekroczenie warunków licencji powoduje zablokowanie dostępu.

Aleksandra Kaszper
Oddział Informacji Naukowej
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...