Przedstawiciele Konsulatu USA w Bibliotece Anglistycznej UŚ

29 listopada br. w Czytelni Neofilologicznej Wydziału Filologicznego, w Sosnowcu odbyła się uroczystość przekazania w darze Bibliotece Anglistycznej Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej zbioru ponad 140 książek opublikowanych przez Library of America. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Konsulatu Generalnego USA w Krakowie: Pan Konsul Generalny Kenneth Fairfax, Konsul ds. Prasy i Kultury William Bellis oraz pani Maria Brzostek, Doradca ds. Edukacji i Kultury.

Wydawnictwo Library of America to instytucja typu non-profit, której celem jest zachowanie prac najwybitniejszych pisarzy amerykańskich. Zestaw książek obejmuje dzieła m.in. H.D. Thoreau, Williama Faulknera, Nathaniela Hawthorne'a, Henry’ego Jamesa, Hermana Melville'a, jak również wybory amerykańskiej poezji, reportaży oraz dokumentów historycznych. Przekazanie zbioru stanowi kontynuację programu rozwoju stosunków kulturalnych z głównymi uniwersytetami regionu przez Konsulat USA w Krakowie.

Konsul Generalny USA Kenneth Fairfax
Konsul Generalny USA Kenneth Fairfax

Konsul Generalny Kenneth Fairfax, który przemawiał do zgromadzonych w czytelni pracowników i ponad dwustu studentów filologii angielskiej, zachęcał do sięgania do literatury amerykańskiej, dodając, iż jednym z jego ulubionych pisarzy amerykańskich jest uznawany za ojca współczesnego horroru - Edgar Allan Poe. W swoim wystąpieniu Kenneth Fairfax przybliżył również polskim studentom system edukacji uniwersyteckiej w Stanach Zjednoczonych, podkreślając, iż szkolnictwo wyższe w USA opiera się na zasadach wolnego rynku, a więc i konkurencji. I to właśnie sprawia, że amerykańskie uniwersytety należą do najlepszych na świecie. Dodał również, iż uczelnie amerykańskie są otwarte dla studentów z Polski, którzy nie powinni zniechęcać się wyższymi niż w Polsce kosztami studiowania, bowiem każda instytucja szkolnictwa wyższego dysponuje własnym programem stypendialnym oferującym pomoc finansową dla studentów z bardzo dobrymi wynikami, również tych z zagranicy.

Fragment kolekcji 'Library of America' przekazanej Bibliotece Anglistycznej
Fragment kolekcji "Library of America" przekazanej
Bibliotece Anglistycznej

O konkretnych sposobach finansowania studiów w Stanach Zjednoczonych, procedurach aplikacyjnych oraz możliwości uzyskania wizy studenckiej mówiła w dalszej części spotkania pani Maria Brzostek. Koszt studiowania w Stanach Zjednoczonych różni się w zależności od instytucji. Wydatki w ciągu roku akademickiego obejmujące czesne, inne opłaty, zakup książek i koszt utrzymania się mogą wynosić od 15 do 35 tysięcy dolarów lub nawet przekraczać tę sumę. O stypendia na naukę i badania w szkołach amerykańskich można ubiegać się w różnych instytucjach organizujących wymianę studentów i naukowców. Jedną z nich jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, z siedzibą w Warszawie.

AGNIESZKA GOŁDA-DEREJCZYK

Od lewej: Konsul Generalny USA Kenneth Fairfax, Maria Brzostek, Doradca ds. Edukacji i Kultury (Konsulat Generalny USA w Krakowie), prof. dr hab. Wojciech Kalaga, dyrektor Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej UŚ
Od lewej: Konsul Generalny USA Kenneth Fairfax,
Maria Brzostek, Doradca ds. Edukacji i Kultury
(Konsulat Generalny USA w Krakowie), prof. dr
hab. Wojciech Kalaga, dyrektor Instytutu Kultury
i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej UŚ

Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UŚ dr hab. Piotr Wilczek
Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UŚ
dr hab. Piotr Wilczek

Autorzy: Agnieszka Gołda-Derejczyk, Foto: Agnieszka Sikora
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...