Nagroda dla matematyka z Uniwersytetu Śląskiego

2 grudnia br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród Wydziały III Polskiej Akademii Nauk. Prestiżową nagrodę imienia Wacława Sierpińskiego otrzymał dr hab. Tomasz Szarek z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, za prace Invariant measures for nonexpansive Markov operators on Polish spaces. Nagroda została przyznana za badania w teorii operatorów Markowa. W szczególności laureat zajmował się operatorami Markowa generowanymi przez iterowane układy funkcyjne, które spotykane są między innymi w teorii fraktali.

Dr hab. Tomasz Szarek jest pracownikiem naszej Uczelni od 1997 roku. Po ukończeniu studiów matematycznych w Uniwersytecie Śląskim został przyjęty na studia doktoranckie w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, które ukończył obroną pracy doktorskiej w 1997 roku. Trzykrotnie został zwycięzcą konkursu na roczny staż badawczy w Polskiej Akademii Nauk. W latach 2001 - 2003 przebywał w L’Aquila we Włoszech jako stypendysta Marie Curie Fellowship. W 2004 roku Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała dr. Szarkowi stopień doktora habilitowanego. Po przejściu na emeryturę prof. Andrzeja Lasoty, wybitnego specjalisty w zakresie zastosowań matematyki, dr Szarek objął funkcję kierownika Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa.

MIECZYSŁAW KULA

Nagrodę wręcza prof. Henryk Szymczak przewodniczący Wydziału III PAN
Nagrodę wręcza prof. Henryk
Szymczak przewodniczący
Wydziału III PAN
Autorzy: Mieczysław Kula, Foto: Izabela Puławska-Szarek
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...