Uroczystość w Akademii Artes Liberales

Ewa Kucytowska - absolwentka UŚ była jedną z sześciu osób odbierających dyplomy ukończenia Akademii Artes Liberales, ogólnopolskich elitarnych studiów międzywydziałowych. Uroczystość wręczenia dyplomów połączona z immatrykulacją studentów I roku odbyła się 19 grudnia 2005 roku w Uniwersytecie Warszawskim. W gronie pięciu immatrykulowanych studentów Akademii znalazły się dwie reprezentantki UŚ: Edyta Biskup i Agnieszka Turska. W uroczystości wzięli udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz prof. UŚ dr hab. Olga Wolińska, dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ.

Agnieszka Turska i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Agnieszka Turska i JM Rektor UŚ
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

Ewa Kucytowska
Ewa Kucytowska

BPiK

Autorzy: BPiK, Foto: Archiwum Rzecznika UŚ
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Zobacz stronę wydania...